Kurz je určen každému, kdo chce provádět profesionální analýzu dat s pomocí služby Analysis Services. Účastníci si na kurzu osvojí dovednosti použití vhodného datového zdroje, tvorbu kostky, měřítek, dimenzí, KPI a další techniky vedoucí k [...]
 • GOC641
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 6 termínů
 • Praha (19 200 Kč)

  Brno (19 200 Kč)

  Bratislava (825 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určen každému, kdo chce provádět profesionální analýzu dat s pomocí služby Analysis Services. Účastníci si na kurzu osvojí dovednosti použití vhodného datového zdroje, tvorbu kostky, měřítek, dimenzí, KPI a další techniky vedoucí k analýze dat.

»
 • Kurz je určen pro databázové specialisty a analytiky, kteří mají za úkol provádět pokročilou analýzu dat a chtějí využít technologie služeb SQL Server Analysis Services
 • Orientovat se v službě Analysis Services
 • Tvorbu multidimensionálních databází
 • Práce s kostkou, tvrobu dimenzí
 • Práce s měřítky a jejich skupinami
 • Úvod do MDX jazyka
 • Rozšiřovat vlastnosti kostky
 • Spravovat službu Analysis Services
 • Přehled dataminingu
 • PowerPivot
 • Základy jazyka DAX
 • Tabulární model Analysis Services
 • Volba vhodného modelu
 • Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows
 • Schopnost porozumět a pracovat s T-SQL na úrovni kurzu MOC 2778 nebo GOC277
 • Základní znalost struktury datových skladů
Úvod do Analysis services
 • Seznámení s SQL Server analysis services
 • Vymezení základních pojmů a použití
Tvorba multidimenzionálních databází
 • Tvorba datasource
 • Tvorba datasource view
 • Tvorba kostek a dimenzí
Práce s kostkou, tvorba dimenzí
 • Podrobnější zaměření na tvorbu kostky
 • Podrobnější práce s dimenzemi
Práce s měřítky a jejich skupinami
 • Práce s měřítky
 • Práce s measure groups
Úvod do MDX jazyka
 • Základní pojmy MDX jazyka
 • Základní konstrukce v MDX
 • Tvorba kalkulovaných členů
Rozšiřování vlastností kostky
 • Tvorba KPI
 • Akce v kostce
 • Perspektivy
 • Překlady
Administrace multidimenzionální instance analysis services
 • Nasazení z vývoje do produkce
 • Zabezpečení
 • Aktualizace dat (Processing)
 • Automatizace úloh
Úvod do Dataminingu
 • Tvorba dataminingové struktury
 • Práce s DM modelem
PowerPivot
 • Úvod do PowerPivot
 • Tvorba InMemory modelu v Excelu
Jazyk DAX
 • Rozšiřování možností modelu za použití jazyka DAX
 • Použití DAX na detailní úrovni
 • DAX na agregované úrovni
Tabulární model Analysis services
 • Práce s tabulárním modelem
 • Porovnání s multidimenzionálním řešením
 • Správa tabulárního modelu
Volba vhodného modelu
 • Porovnání silných a slabých stránek jednotlivých typů modelů
 • Diskuze na téma, který model je vhodný pro Vás
    Aktuální nabídka
    Školicí místo
    Jazyk kurzu

    Uvedené ceny jsou bez DPH.