Kurz je určen pro každého, kdo chce řídit projekty pomocí programu Microsoft Project. Účastníci kurzu se naučí vytvořit nový projekt a připravit v něm časový plán, přiřadit potřebné zdroje, řešit jejich přetížení, plánovat a monitorovat [...]
 • MSPRO1a
 • Délka 3 dny
 • 0 ITK bodů
 • 11 termínů
 • Praha (8 700 Kč)

  Brno (8 700 Kč)

  Bratislava (375 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určen pro každého, kdo chce řídit projekty pomocí programu Microsoft Project. Účastníci kurzu se naučí vytvořit nový projekt a připravit v něm časový plán, přiřadit potřebné zdroje, řešit jejich přetížení, plánovat a monitorovat náklady, aktualizovat projekt, sledovat průběh projektu. Seznámí se s možnostmi prezentace stavu projektu, které využijí při diskusích s kolegy nebo se zákazníky. Veškeré demonstrace jsou prováděny na jednoduchých velmi srozumitelných modelových situacích, které umožňují dobře pochopit filozofii programu a souvislosti mezi jednotlivými součástmi projektu.

Tento kurz je vhodný pro uživatele jakékoliv verze balíku Microsoft Office. Project je tak vyzrálá aplikace, že v jejím ovládání v posledních verzích nedochází k významným změnám. Na učebně budou přesto připraveny 3 poslední verze MS Office (2019, 2016 a 2013) pro případ, že by některý uživatel chtěl přeci jen používat právě tu verzi, kterou zná ze svého počítače.

»

Kurz je určen všem, kteří se chtějí seznámit s programem Microsoft Project, vytvářet v něm a sledovat nejrůznější projekty. Kurz je také vhodný pro všechny samouky, kteří už s MS Project pracují, ale využívají jen základní funkce a chtějí rozšířit své dovednosti o plánování zdrojů a sledování jejich vytížení na projektu.

Účastníci kurzu se seznámí s plánováním a řízením projektů za pomoci programu Microsoft Project. Na vybraném projektu se postupně naučí vkládat nové úkoly, členit je do osnovy, zadat jejich časová omezení a vzájemné závislosti, určit a přiřadit potřebné zdroje, pochopit logiku výpočtu práce a její vliv na pozdější změny v plánu, vyhledat a vyřešit přetížení zdrojů, zkontrolovat náklady, uložit směrný plán, aktualizovat a sledovat průběh projektu, vyhodnotit odchylky. Dále si účastníci vyzkouší různé výstupy z projektu, naučí se modifikovat i vytvářet nová zobrazení, tabulky, pole. Účastníci budou vytvářet projekty na různých případových studiích.

Uživatelské ovládání PC.

Úvod

 • Základní pojmy projektového řízení
 • Funkce programu MS Project

Seznámení s prostředím programu MS Project

 • Pás karet
 • Struktura souboru projektu
 • Prohlížení projektových dat

Nový projekt

 • Nastavení projektu
 • Kalendáře
 • Fond pracovní doby

Práce s úkoly

 • Definování úkolů
 • Osnova projektu
 • Vazby mezi úkoly
 • Časová omezení a konečný termín
 • Ručně plánované úkoly
 • Časová osa
 • Kritická cesta, trasování úkolů

Práce se zdroji

 • Typy zdrojů (materiál, pracovní, nákladový)
 • Nastavení zdrojů
 • Přiřazení zdrojů k úkolům
 • Výpočet pracnosti
 • Typy úkolů pro různé metody přiřazení pracovních zdrojů
 • Plánování řízené úsilím
 • Vytížení, přetížení a vyrovnání zdrojů
 • Týmový plánovač

Náklady

 • Typy nákladů
 • Náklady úkolu, zdroje, projektu
 • Rozložení nákladů v čase

Spuštění, řízení a sledování průběhu projektu

 • Směrný plán
 • Aktualizace projektu, úkolů
 • Změny plánu
 • Sestavy, analýza dat

Modifikace prostředí projektu

 • Tvorba vlastních polí
 • Úprava zobrazení, tabulek, filtrů
 • Úprava pásu karet
 • Práce se šablonami

Výstupy

 • Tisk, Obrázek, PDF
 • Kopírování, Export do MS Excel
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.