Máte na starosti menší projekt a hledáte vhodný nástroj pro jeho řízení a rádi pracujete s MS Excelem? Ukážeme si, jak v něm vytvořit časový harmonogram a vhodně nasimulovat Ganttův diagram. Poté pokročíme dál k přiřazení úkolů členům [...]
 • MSEXPM
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 2 termíny
 • Praha (6 600 Kč)

  Brno (6 600 Kč)

  Bratislava (280 €)

 • Mírně pokročilý

Máte na starosti menší projekt a hledáte vhodný nástroj pro jeho řízení a rádi pracujete s MS Excelem? Ukážeme si, jak v něm vytvořit časový harmonogram a vhodně nasimulovat Ganttův diagram. Poté pokročíme dál k přiřazení úkolů členům projektového týmu, vyčíslíme náklady a budeme sledovat průběh projektu, jeho odchylky od původního plánu a v přehledných tabulkách a grafech zobrazovat nejdůležitější informace o projektu. Šablony, které si z kurzu odnesete, budou ihned k použití, budete jim rozumět a kdykoli je budete schopni upravit pro své potřeby.

»

Kurz je určen všem, kteří rádi pracují s MS Excel a chtějí využít jeho bohatých možností pro plánování a řízení menších projektů, koordinaci aktivit, kalkulaci nákladů či k jednoduché alokaci zdrojů a nemají k dispozici MS Project nebo jiný nástroj pro řízení projektů.

Na ukázkových příkladech si postupně připravíme prostředí pro strukturované zadávání úkolů, tvorbu časového harmonogramu a jeho grafickou prezentaci podobnou Ganttově diagramu. Ukážeme si jak vhodně zadávat práci zdrojů a náklady projektu a to nejen souhrnně, ale i rozložené v čase. Ukážeme si jak sledovat průběh projektu i jeho odchylky od původního plánu. Na kurzu budou hojně využívány pokročilé funkce a nástroje Excelu, které s výhodou uplatníte i při další práci s excelem.

Znalosti kurzu Microsoft Excel - praktické využití (MSEX213)

Úvod

 • Výhody, nevýhody a omezení programu MS excel při řízení projektů
 • Důležité pojmy projektového řízení a jak je uchopit pomocí MS Excel
 • Jaké funkce a nástroje MS Excel využívat a které naopak nepoužívat

Nastavení projektu

 • Určení typu informací, které chci sledovat (termíny, náklady, zdroje)
 • Výběr optimálních nástrojů MS Excel
 • Připrava kalendáře projektu - pracovní a nepracovní dny, státní svátky

Harmonogram projektu

 • Úkoly projektu - fáze, činnosti, milníky
 • Atributy úkolů - ID, kód WBS, Konečný termín
 • Závislosti, vazby mezi úkoly pro snadné plánování i pozdější úpravu harmonogramu
 • Vizualizace vazeb mezi úkoly
 • Časové rezervy

Vizualizace harmonogramu - imitace Ganttova diagramu

 • grafem
 • podmíněným formátováním

Zdroje

 • Lidské zdroje, kapacita, cena
 • Alokace zdrojů na úkoly
 • informativní
 • přiřazení práce
 • rozložení práce v čase

Optimalizace projektu

 • Vytížení zdrojů
 • Přetížení zdrojů
 • Zbývající kapacita
 • Využití zbývající kapacity zdroje (např. pro novou zakázku)

Náklady

 • Souhrnně po úkolech
 • Evidence skutečných nákladů

Průběh a sledování projektu

 • Směrný plán
 • Aktualizace projektu
 • Časové rozvrhy pro zdroje
 • Odchylky časové, nákladové

Vyhodnocení projektu

 • Vizualizace čerpání nákladů
 • Porovnání s původním plánem
 • KPI


Tisk, Pohledy, Uzamčení

Jednoduchá makra pro urychlení a zpříjemnění práce

Šablona projektu

Na kurzu budou použity tyto nástroje

 • seskupování, příčky, filtry
 • názvy, dynamické názvy oblastí
 • grafy
 • pokročilé podmíněné formátování
 • pokročilé ověřování dat
 • kontingenční tabulky a grafy
 • slučování dat
 • pokročilé datumové funkce
 • podmíněné výpočty
 • hledání řešení
 • formulářové prvky
 • vlastní zobrazení
 • zámek, uživatelské oblasti
 • jednoduchá makra
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.