Kurz je určen pro pokročilé uživatele programu Microsoft Excel a zaměřen na vysvětlení a procvičení ekonomických funkcí a výpočtů na konkrétních příkladech. U účastníků kurzu se předpokládají předchozí znalosti v rozsahu kurzu Microsoft Excel [...]
 • MSEXE
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 5 termínů
 • Praha (8 000 Kč)

  Brno (8 000 Kč)

  Bratislava (340 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určen pro pokročilé uživatele programu Microsoft Excel a zaměřen na vysvětlení a procvičení ekonomických funkcí a výpočtů na konkrétních příkladech. U účastníků kurzu se předpokládají předchozí znalosti v rozsahu kurzu Microsoft Excel – praktické využití. Účastníci kurzu se naučí na praktických příkladech využívat nástroje a funkce Excelu pro efektivní analýzu dat, tvorbu složitějších modelů a přehledů.

Tento kurz je vhodný pro uživatele jakékoliv verze balíku Microsoft Office. Excel je tak vyzrálá aplikace, že v jejím ovládání v posledních verzích nedochází k významným změnám. Na učebně budou přesto připraveny 3 poslední verze Excelu (2019, 2016 a 2013) pro případ, že by některý uživatel chtěl přeci jen používat právě tu verzi, kterou zná ze svého počítače.

»
Kurz je určen pro pokročilejší uživatele především z ekonomické praxe, kteří v Excelu pracují a používají běžné nástroje (filtry, základní výpočty - vzorce a funkce, formátování tabulek apod.), kteří chtějí svou práci zefektivnit a poznat některé nové nástroje a funkce pro tvorbu nejrůznějších modelů, přehledů a analýz.
Účastníci kurzu se naučí na praktických příkladech používat nástroje a funkce Excelu pro efektivní analýzu dat, tvorbu složitějších modelů a přehledů.
 • Microsoft Excel - základní kurz
 • Microsoft Excel - praktické využití

Rozšiřující možnosti kontingenčních tabulek

 • rekapitulace základních postupů
 • vytvoření jiného souhrnu
 • vytvoření vlastních výpočtových polí, položek
 • možnosti formátování KT
 • seskupování dat v KT
 • vestavěné souhrnné funkce pro analýzu dat
 • kontingenční grafy

Vyhledávací funkce - vyhledávání dat v datových skladech

 • SVYHLEDAT (VLOOKUP), VVYHLEDAT (HLOOKUP)
 • POZVYHLEDAT (MATCH)
 • INDEX
 • ZVOLIT (CHOOSE)

Podmíněné formátování dat

 • s odkazem na hodnotu
 • s odkazem na výsledek vzorce

Možnosti ověřování vstupních dat - omezení vstupu dat

 • na hodnoty uvedené v seznamu
 • délkou zadávaného textu
 • na celočíselnost
 • datum v intervalu

Grafy

 • sledování průběhu - doplnění trendu do grafu, predikce budoucího stavu, porovnání různých trendů
 • chybové úsečky - porovnávání plán-skutečnost
 • vyhlazení průběhu klouzavými průměry

Základní statistické funkce pro výpočet odhadů

 • FORECAST
 • LINTREND (TREND)
 • LINREGRESE (LINEST)

Tvorba variantních tabulek - scénáře

 • vytvoření scénářů
 • výstupy ze scénářů - souhrnné zprávy
 • práce se správcem scénářů

Hledání řešení (GOAL SEEK)

Vkládání ovládacích prvků na list

 • rozvírací seznam
 • zatržítko
 • přepínač
 • číselník

Vytváření skupin a přehledů

 • automatické přehledy
 • ruční vytváření skupin a přehledů

Možnosti načtení textového souboru do Excelu

 • otevření textového souboru
 • import textového souboru
 • rozklad textu do sloupců

Některé obecně použitelné funkce v příkladech

 • KDYŽ (IF), další logické funkce - A (AND), NEBO (OR)
 • HODNOTA (VALUE) - převod textu na číslo
 • SUMIF, COUNTIF - podmíněné výpočty
 • funkce nahrazující PRŮMĚR - MODE, MEDIAN (modus, medián)
 • SOUČIN.SKALÁRNÍ (SUMPRODUCT)
 • základní datumové funkce - DNES, DEN, MĚSÍC, ROK, DENTÝDNE
 • datumové funkce pro práci s pracovními dny - NETWORKDAYS, WORKDAY
 • vybrané textové funkce - ZLEVA, ČÁST, PROČISTIT

Finanční funkce v příkladech

 • funkce počítající s anuitou - BUHODNOTA (výpočet budoucí hodnoty investice); SOUČHODNOTA (výpočet současné hodnoty jistiny); POČET.OBDOBÍ, PLATBA, PLATBA.ÚROK, ÚROKOVÁ.MÍRA
 • funkce peněžního toku - periodické, neperiodické peněžní toky

Komplexní příklad - Rozbor mezd

 • formátování tabulky
 • doplnění jednoduchých dopočtů - průměry, podmíněné výpočty pomocí funkce KDYŽ
 • tvorba souhrnů
 • vytvoření a formátování kontingenční tabulky, grafu
 • vytvoření vlastního výpočtového pole
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.