Na kurzu se posluchači seznámí s pokročilými nástroji Excelu pro analýzu dat. Diskutovány jsou standardní statisticko-analytické funkce Excelu a především doplněk Analýza dat (Analysis ToolPack) určený k náročnějším statistickým analýzám. [...]
 • MSEXST1
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 8 termínů
 • Praha (8 000 Kč)

  Brno (8 000 Kč)

  Bratislava (340 €)

Na kurzu se posluchači seznámí s pokročilými nástroji Excelu pro analýzu dat. Diskutovány jsou standardní statisticko-analytické funkce Excelu a především doplněk Analýza dat (Analysis ToolPack) určený k náročnějším statistickým analýzám. Posluchači se naučí používat funkce a nástroje pro zjišťování popisných charakteristik, závislostí jevů, predikci budoucího stavu, práci s časovými řadami, testování hypotéz. Předmětem zájmu je i vhodná interpretace zjištěných skutečností. Kurz probíhá na aktuální verzi Microsoft Office.

»
Kurz je určen pro zkušené uživatele tabulkového kalkulátoru, kteří často pracují s daty a potřebují tato data analyzovat. Na kurzu se seznámí s pokročilými nástroji Excelu
Na kurzu se posluchači seznámí s pokročilými nástroji Excelu pro analýzu dat. Diskutovány jsou standardní statisticko-analytické funkce Excelu a především doplněk Analýza dat (Analysis ToolPack), určený k náročnějším statistickým analýzám. Posluchači se naučí používat funkce a nástroje pro zjišťování popisných charakteristik, závislostí jevů, predikci budoucího stavu, práci s časovými řadami, testování hypotéz. Předmětem zájmu je i vhodná interpretace zjištěných skutečností.
Výborná znalost Excelu, práce se složitějšími vzorci a funkcemi. Základní povědomí o principech statistické analýzy dat.

Analýza rozsáhlých objemů dat pomocí kontingenčních tabulek (KT) a kontingenčních grafů (KG)

 • Princip tvorby KT
 • Souhrnné funkce v KT
 • Vestavěné funkce pro zobrazení dat v KT
 • Výpočtová pole a položky v KT
 • Rozbor a prezentace dat pomocí KG

Základní rozbor dat

 • zjišťování četností - frekvenční analýza
 • histogram - graf rozdělení četností
 • charakteristiky úrovně (průměr, medián, modus, kvantity)
 • charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka)
 • charakteristiky tvaru rozdělení (šikmost, špičatost)

Analýza závislostí

 • korelační analýza
 • regresní analýza - volba vhodného regresního modelu, porovnání alternativních modelů, posouzení kvality regresního modelu, odhady na základě zvoleného regresního modelu
 • grafická analýza závislostí
 • vícenásobná regrese (více nezávislých proměnných)

Analýza časových řad

 • charakteristika časové řady
 • elementární popis časové řady (diference, tempa růstu - řetězové, basické indexy)
 • modelování časových řad
 • dekompozice časové řady (trendová, sezónní, cyklická, náhodná složka časové řady)
 • očištění časové řady o sezónní složku (klouzavé průměry)
 • odhady podle zvoleného modelu časové řady
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.