Tento kurz/workshop je určen všem uživatelům programu Microsoft Project, kteří již mají jisté zkušenosti jak s plánováním projektů obecně, tak i s nástrojem Microsoft Project. Školení má velmi obdobnou osnovu jako školení MSPRO1a, ale na [...]
 • MSPROPW
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 6 termínů
 • Praha (6 600 Kč)

  Brno (6 600 Kč)

  Bratislava (280 €)

 • Mírně pokročilý

Tento kurz/workshop je určen všem uživatelům programu Microsoft Project, kteří již mají jisté zkušenosti jak s plánováním projektů obecně, tak i s nástrojem Microsoft Project. Školení má velmi obdobnou osnovu jako školení MSPRO1a, ale na rozdíl od MSPRO1a (které klade důraz na maximální srozumitelnost vysvětlovaných funkcionalit pomocí jednoduchých modelových situací), používá pro demonstrace formu případových studií, pomocí kterých daleko důkladněji proniknete do hloubky možností tvorby harmonogramů, správy zdrojů, řešení přetížení, sledování postupu plánovaných prací na projektu, monitorování projektu a tvorbě výstupů a dokumentace, včetně propojení se SharePoint serverem.

Tento kurz je vhodný pro uživatele jakékoliv verze balíku Microsoft Office. Project je tak vyzrálá aplikace, že v jejím ovládání v posledních verzích nedochází k významným změnám. Na učebně bude připravena aktuální verze aplikace.

»

Kurz je určen všem uživatelům programu MS Project, kteří mají zkušenosti s plánováním projektů a chtějí se naučit lépe a efektivněji využívat všechny dostupné funkce a nástroje tohoto programu včetně pokročilejší práce se zdroji a náklady na svých projektech. Na konkrétních praktických příkladech si na kurzu účastníci procvičí modelové scénáře včetně výstupů do dalších programů sady Microsoft Office. Pro ukázku týmové spolupráce pak bude použitý SharePoint Server 2016).

Naučíme vás efektivně využívat často používané i pokročilé nástroje verze MS Project. Také se dozvíte, jakým způsobem se dá MS Project kombinovat s dalšími programy ze sady MS Office.

MS Project - základní kurz, popř. zkušenosti s plánováním projektů v prostředí MS Project

Studijní materiál GOPAS, a.s.

Úvod

 • Přehled nejdůležitějších novinek
 • Techniky práce s projektovými daty

Vytváření a správa časových harmonogramů

 • Práce s úkoly, osnova, WBS, formátování, …
 • Vazby úkolů a časová omezení
 • Plánování úkolů podle specifických kalendářů
 • Automatické vs. ruční plánování
 • Úpravy plánů
 • Analýza časových rezerv
 • Trasování úkolů

Práce se zdroji

 • Co je zdrojem v projektu?
 • Přehled typů zdrojů

Přiřazení zdrojů

 • Různé techniky přiřazení s ohledem na termíny úkolů, dostupnost zdrojů nebo pracnost úkolů
 • Vhodné postupy podle charakteru úkolů
 • Přehled práce zdrojů
 • Možnosti řešení přetížení zdrojů

Analýza nákladů

 • Zjednodušené plánování rozpočtu pomocí pevných nákladů
 • Náklady zdrojů
 • Rozpočtové náklady
 • Reporty a analýza nákladů

Sledování reálného běhu projektu

 • K čemu je směrný plán?
 • Zadávání skutečných hodnot
 • Bezproblémová aktualizace úkolů
 • Porovnávání skutečnosti s původním plánem
 • Reporty aktuálního stavu projektu

Reporting

 • Využití a tvorba nových souhrnných panelů a sestav v MS Project
 • Předání důležitých informací o projektu pomocí emailu
 • Přehledný export do prezentace MS PowerPoint
 • Uložení hodnot do tabulek MS Excel
 • Vhodná zobrazení a jejich přizpůsobení
 • Tiskové výstupy
 • Analýza pomocí MS Excel (kontingenční tabulky, podmíněné formátování)
 • Modifikace prostředí (tabulky, zobrazení, vlastní sloupce)

Týmová spolupráce

 • Sdílení zdrojů pro více projektů (bez MS Project Serveru)
 • Hlavní a dílčí projekty
 • Efektivní komunikace pomocí MS SharePoint

Troubleshooting

 • Řešení známých konfliktních situací
 • Porovnání verzí projektu
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.