Pětidenní kurz seznamuje účastníky detailně s možnostmi správy Windows stanic, mobilních zařízení a serverů jak pomocí on-prem Active Directory Group Policy (GPO), pomocí cloudového Intune i pomocí PowerShell.
  • GOC228
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 13 termínů
  • Praha (23 000 Kč)

    Brno (23 000 Kč)

    Bratislava (1 000 €)

  • Mírně pokročilý

Pětidenní kurz seznamuje účastníky detailně s možnostmi správy Windows stanic, mobilních zařízení a serverů jak pomocí on-prem Active Directory Group Policy (GPO), pomocí cloudového Intune i pomocí PowerShell.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Úvod do technologií centrální správy klientů a serverů
Přehled Intune, Azure, Active Directory
Připojování klientů k Intune, Azure a Active Directory
Správa počítačů pomocí Intune
Skriptování a automatizace v Intune
Sledování a řešení potíží Intune správy
Správa počítačů pomocí Azure Desired State Configuration (DSC)
Skriptování a automatizace v Azure DSC
Sleodvání a řešení potíží Azure DSC
Správa počítačů pomocí Group Policy (GPO)
Skriptování a automatizace pro Group Policy
Správa počítačů pomocí PowerShell Desired State Configuration (DSC) on-prem
Sledování a řešení potíží s Group Policy

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.