Pětidenní kurz seznamuje účastníky detailně s možnostmi správy Windows stanic, mobilních zařízení a serverů jak pomocí on-prem Active Directory Group Policy (GPO), pomocí cloudového Intune i pomocí PowerShell.
  • GOC228
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 12 termínů
  • Praha (23 000 Kč)

    Brno (23 000 Kč)

    Bratislava (1 000 €)

  • Mírně pokročilý

Pětidenní kurz seznamuje účastníky detailně s možnostmi správy Windows stanic, mobilních zařízení a serverů jak pomocí on-prem Active Directory Group Policy (GPO), pomocí cloudového Intune i pomocí PowerShell.

»

Kurz je určen správcům a architektům bezpečnosti a IT infrastruktury primárně postavené na Active Directory (AD DS) a Azure Active Directory (AAD) neboli Entra ID (EntraID)

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Úvod do technologií centrální správy cloudových i on-prem klientů a serverů Intune, Azure, Entra ID i Active Directory
Připojování klientů k Active Directory (domain join)
Správa počítačů pomocí Group Policy (GPO)
Základy a principy fungování GPO
GPUPDATE a GPUPDATE /force
Šablony pro správu (administrative templates, ADMX)
Bezpečnostní zásady (security policy) a Windows Firewall
Filtrování a aplikování GPO nad OU hierarchií
Bezpečnostní filtry a skupiny (security filtering)
Uživatelské zásady a nastavení
Group Policy Preferences a jejich možnosti a filtrování položek
Loopback processing
WMI filtrování
Skriptování a automatizace pro Group Policy
Sledování a řešení potíží s Group Policy
Zálohování, obnova a přenosy a migrace GPO
BitLocker a jeho správa
Přehled Intune, Azure, Azure Active Directory (AAD) neboli Entra ID (EntraID)
Připojování klientů k Azure AD (Entra ID) a hybridní scénáře s on-prem Active Directory Domain Services (ADDS)
Entra ID registration (WPJ), Entra ID join (AADJ), hybrid Entra ID join (DJ++)
Synchronizace účtů uživatelů a počítačů (zařízení, devices) z on-prem ADDS do Entra ID (AAD, EntraID) pomocí Azure AD Connect (AAD Connect, Entra ID Connect)
Řízení kdo může připojovat počítače do AAD/EntraID
Windows Autopilot a sběr hardware hash ze zařízení
Řízení možností připojování počítačů do Intune/MDM
Připojování Windows počítačů do Intune (MDM enrollment)
Využití Windows Autopilot, autoenrollment a technologie připojovacích balíčků (provisioning packages)
Správa Windows počítačů pomocí Intune - konfigurační profily
Správa Windows počítačů pomocí Intune - skripty a PowerShell
Správa Windows počítačů pomocí Intune - BitLocker
Správa Windows počítačů pomocí Intune - Windows Firewall
Správa Windows počítačů pomocí Intune - LAPS (Local Admin Password Solution)
Skriptování a automatizace v Intune a Intune samotného
Sledování a řešení potíží Intune správy, diagnostické protokoly a CSP (Configuration Settings Provider)
Soulad zařízení (compliance)
Skripty na compliance a PowerShell
Instalace aplikací z Microsoft Store
Instalace aplikací z MSI
Instalace aplikací z EXE a BAT a PowerShell
Hybridní správa pomocí Group Policy a Intune
Nástroj Group Policy Analytics
Likvidace zaříení - remote wipe, retire, clean start, sysprep

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.