Kurz prohloubí znalosti účastníků o pokročilé techniky vývoje aplikací Java EE. V první části se zaměřuje na komponentní vývoj nad Java EE obecně, JavaBeans a návrhové vzory příslušející ke komponentám (Factory, Service Locator, Dependency [...]
 • JDESIGN
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 11 termínů
 • Praha (27 900 Kč)

  Brno (27 900 Kč)

  Bratislava (1 140 €)

Kurz prohloubí znalosti účastníků o pokročilé techniky vývoje aplikací Java EE. V první části se zaměřuje na komponentní vývoj nad Java EE obecně, JavaBeans a návrhové vzory příslušející ke komponentám (Factory, Service Locator, Dependency Injection, Container, Proxy Object). Následně se soustředí na vrstvu aplikační logiky (business komponenty, Spring Framework, Enterprise JavaBeans, Context and Dependency Injection), třetí část je věnována datové (integrační) vrstvě (transakce, JDBC, JPA, jak psát správně entity v JPA), poslední část se zabývá prezentační vrstvou.

»

Kurz je určen vývojářům a architektům, kteří umějí vytvářet aplikace pro platformu Java EE a chtějí navrhovat lépe udržovatelné aplikace.

 • Rozlišit objektově orientované programování (Java SE) a komponentní programování (Java EE, Spring Framework)
 • Navrhnout efektivnější aplikace v Java EE
 • Vybrat správné technologie pro implementaci požadavků
 • Držet se vhodných návrhových vzorů
 • Dát si pozor na problémová místa a úskalí v technologiích Java EE

Je nutné mít zkušenosti s vícevrstvými aplikacemi na platformě Java EE (Enterprise JavaBeans / CDI nebo Spring Framework). Kurz je určen pro zkušené vývojáře.

Komponentní programování v Java EE

 • Komponentní programování vs. objektové programování
 • Komponenta, value object
 • JavaBeans, vlastnosti, metody, události
 • Vzor Builder
 • Vzor Factory
 • Vzor Service Locator
 • Vzor Dependency Injection
 • Container + vzor Inversion of Control
 • Rozsah platnosti komponenty (scope)
 • Vzor Proxy
 • Aspekty, AOP, vzor Interceptor

Business vrstva

 • Vzor Application Service
 • Vzor Service Facade
 • Rozdíly mezi druhy komponent ve Springu a v Enterprise JavaBeans
 • Spring Boot a jeho model containerů

Integrační (datová) vrstva

 • Transakce
 • JDBC, JMS, JCA, JavaMail, JNDI
 • JPA
  • Lazy fetch, Hibernate vs. EclipseLink
  • Jak psát entitní třídy
  • Persistence Context, Container managed EntityManager
 • Vzor Data Access Object (DAO)

Prezentační vrstva

 • Tři stereotypy výstavby webových aplikací
  • Server-side rendering
  • JavaScript rich client + REST API
  • Komponenty s událostmi na serveru
 • Vzor Translator
 • Vzor Event bus
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.