Kurz prohloubí znalosti účastníků o pokročilé techniky vývoje webových aplikací v Javě. Nejprve se podíváme na "staré dobré" GoF (Gang of Four) návrhové vzory a které jsou v dnešní době stále relevantní a které nikoli. Dále se podíváme na [...]
 • JDESIGN
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 2 termíny
 • Praha (27 900 Kč)

  Brno (27 900 Kč)

  Bratislava (1 260 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz prohloubí znalosti účastníků o pokročilé techniky vývoje webových aplikací v Javě. Nejprve se podíváme na "staré dobré" GoF (Gang of Four) návrhové vzory a které jsou v dnešní době stále relevantní a které nikoli. Dále se podíváme na základní architekturu každé aplikace z pohledu návrhových vzorů. Dále pokračujeme na multi-threaded a even-driven programming a i když nepracujete s vlákny napřímo, tak zjistíte, že o nich přece jenom potřebujete celou řadu věcí vědět. Dále nás čeká práce s databází, tady bude několik překvapení, zejména při práci s transakcemi. A nakonec se podíváme na prezentační vrstvu.

»
 • Kurz předpokládá znalosti a zkušenosti s programováním v jazyce Java na úrovni kurzu JAVAPROG2 a JAVASPRING
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

GoF návrhové vzory

 • Singleton (anti)pattern
 • Builder
 • Factory method
 • Strategy
 • Proxy
 • Facade
 • a další

Základní architektura aplikace

 • Balíčková / modulární struktura projektu
 • Microservices, Modular monolith
 • Třívrstvá architektura
 • Inversion of Control (IoC) & Dependency Injection
 • Aspect Oriented Programming (AOP)
 • Java Bean, POJO, Value Object (VO), Data Transfer Object (DTO)
 • Lazy initialization
 • Functional Programming

Multi-threaded programming & Event-driven programming

 • Immutable objekty
 • Thread safety
 • Pool objektů
 • Callback, Future, Promise, Reactive programming
 • Observer, EventBus, RxJava, Project Reactor
 • Event Loop

Práce s databází

 • Entity & DTO
 • Transakce
 • join fetch, Entity Graph
 • Request / Response mapper (MapStruct)
 • JPA, Spring Data JPA
 • Open In View (anti)pattern
 • JNDI

Prezentační vrstva

 • Front Controller
 • REST
 • HATEOAS & HAL
 • GraphQL
 • OpenAPI (Swagger)
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.