Kurz o digitální transformaci pro všechny typy organizací.
 • Q4IT_DFCIO
 • Délka 1 den
 • 0 ITK bodů
 • 2 termíny
 • Praha (12 860 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (636 €)

Kurz o digitální transformaci pro všechny typy organizací.

»

Primárně inovačně zaměření vedoucí a ředitelé IT, pozice CIO. Dále vedení společností (společná účast
CIO s dalšími členy vedení je přínosná), dále všechny pozice v IT.
Co se účastníci naučí: Kurz seznámí účastníky s novými myšlenkovými proudy a koncepty řízení
společností jak na straně vedení celé organizace tak managementu IT. Po skončení kurzu budou
účastníci rozumět termínu digitální transformace, jaká je role vedení a IT. Součástí kurzu je i dynamicky
se rozvíjející oblast kolaborativních ekosystémů a komplexních digitálních agentů.
SFIA dovednosti: ITSP – Stragic planning, INOV – Innovation, GOVN – Governance, METL – Methods
and tools, ETMG - Learning and development management

Téma digitální transformace je stále živé, přestože 70% projektů končí nedosažením očekávaných
efektů. Kurz je určen vrcholovému managementu a vedení IT s cílem seznámit účastníky s klíčovými
koncepty a postupy jak na digitální transformaci v různých typech organizací.

Nejsou, v kurzu jsou využity některé koncepty modelu DCMM, principy komplexních systémů a nové
oblasti Information theory. Pro CIO a IT manažery doporučujeme před kurzem absolvovat úvod do
kolaborativního řízení DCMM Masterclass, kde jsou použité termíny vysvětleny do větší hloubky, není
to však podmínkou.

 • Většina pojmů užitých v kurzu je zachována v angličtině
 • Obsah kurzu může být uzpůsoben pro specifické potřeby, například půldenní verze pro uzavřenou skupinu
 • Školení digitální transformace může být začleněno do širších projektů digitální transformace nebo jako úvodní seznámení s problematikou

Cena zkoušky je započtena v ceně kurzu

 • Pojmy, co je a co není digitální transformace
 • Příklady z reálného světa
 • Vzory řízení - management patterns ve světle digitální transformace
 • Nové myšlenkové proudy – model CORE, Beyond Budgeting, Information theory
 • Geneze modelů řízení IT – ITSM, Agile, DevOps, DCMM a IT jako nervový systém
 • Práce v IT jako Knowledge work, měření výkonnosti znalostního pracovníka
 • Information theory jako základ obsahu digitální transformace a IT role v ní
 • novační ekosystémy, spolupráce v komplexních sítích, IT role v inovacích
 • Certifikační test “Certification in Digital Transformation“
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.