Úvod do bezpečnosti informací. Kurz slouží k pochopení řízení informační bezpečnosti a vysvětlení jednotlivých technických nástrojů.
 • S0
 • Délka 1 den
 • 0 ITK bodů
 • 2 termíny
 • Praha (7 500 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (na vyžádání)

 • Začátečník

Úvod do bezpečnosti informací. Kurz slouží k pochopení řízení informační bezpečnosti a vysvětlení jednotlivých technických nástrojů.

»

Kdokoliv, kdo se v bezpečnosti informací neorientuje a měl by zájem o obecný přehled.

Je vhodný pro:

 • sales a presales role dodavatelů, kteří potřebují u svých zaměstnanců zvýšit povědomí v oblasti bezpečnosti informací za účelem prodeje bezpečnostních řešení
 • technické role jiných oblastí ICT za účelem získání základního povědomí o bezpečnosti informací
 • širokou veřejnost se zájmem o moderní trendy v bezpečnosti informací
 • Porozumění pojmům jako ISMS, bezpečnostní politika, hodnocení aktiv, analýza rizik, plán kontinuity, security awareness, CSIRT ad.,
 • Vysvětlení přínosu technických nástrojů jako firewall, IPS, MDM, anti-DDoS, SIEM ad.
 • Vysvětlení oblastí jako je 802.1x, BYOD, PAM ad.
 • Pochopení cílů bezpečnosti informací a vztahu řízení bezpečnosti informací k zájmům organizace.

Základní orientace v ICT prostředí (rozumět pojmům storage, server, SAN, LAN, PC, notebook, tablet, mobil, tiskárna … ).

Účastníci obdrží kopii předváděných prezentací

 • Popis a smysl řízení bezpečnosti informací
 • Základní stavební kameny ISMS
 • Procesy a dokumentace
 • Ekosystém technických nástrojů
 • Životní cyklus přístupu k bezpečnosti informací
 • Problematika kybernetických hrozeb
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.