Absolvováním kurzu získáte teoretické i praktické ověření, že máte kompetence a znalosti pro plné využití obsahu The TOGAF® Standard, 10th Edition, včetně dovednosti analyzovat stavy a schopnosti podnikové architektury. Tím, že prakticky [...]
 • TOGAF5
 • Délka 3 dny
 • 0 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (50 000 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (na vyžádání)

Absolvováním kurzu získáte teoretické i praktické ověření, že máte kompetence a znalosti pro plné využití obsahu The TOGAF® Standard, 10th Edition, včetně dovednosti analyzovat stavy a schopnosti podnikové architektury. Tím, že prakticky aplikujete doporučení v něm uváděná, umožníte strategický a bezpečný způsob plánování, vývoje, udržování a využití podnikové architektury. Vyjdete tak vstříc dlouhodobým trendům ve vedení podniků – business efektivita, agilita, digitální transformace, bezpečnost, řízení rizik. Při vnímání souvislostí, kontextových aspektů a společném „jazyku“ pro řešení výzev podnikové architektury budete připravení vykonat certifikaci TOGAF EA Practitioner Bridge Exam.

Cena zkoušky v ceně kurzu.

»

Účastníky jsou typicky ti, kteří budou chtít kvalifikovaně používat The TOGAF® framework k vývoji udržování a transformaci jednotlivých doménových architektur i podnikové architektury jako celku. Dále kurz pomůže těm, kteří budou aktivně přispívat k transformaci podniku (ať obchodní či digitální). V neposlední řadě by se měli zúčastnit ti, kteří pracují v agilních a dynamických prostředích a potřebují porozumět a sladit správný přístup k budování vztahu k podnikové architektuře.

Příklady účastníků:

 • Jsem podnikový architekt TOGAF 9 Certified a chci si zvýšit kvalifikaci v rámci svého profesního rozvoje

I. den

09:00 – Modul 0 – TOGAF® Certification Program

09:10 – Modul 1 – Key Changes in the TOGAF Standard

10:30 – Přestávka

10:50 – Modul 2 – Introducing the Context for Enterprise Architecture

12:00 – Oběd

12:40 – Modul 3 – Enterprise Architecture and the Practitioner Role

13:20 – Přestávka

13:40 – Modul 4 – Applying TOGAF Concepts in the Context for Enterprise Architecture

14:40 – Přestávka

15:00 – Modul 5 – Stakeholder Management (+ Course Handout)

16:00 – Shrnutí, Q/A účastníků

II. den

09:00 – Modul 6 – Phase A, the Starting Point (+ Course Handout)

10:15 – Přestávka

10:35 – Modul 7 – Architecture Development (+ Course Handout)

12:00 – Oběd

12:40 – Modul 8 – Implementing the Architecture (+ Course Handout)

13:50 – Přestávka

14:10 – Modul 9 – Supporting the ADM Work (+ Course Handout)

15:20 – Přestávka

15:40 – Shrnutí, Q/A účastníků

III. den

09:00 – TOGAF EA Practitioner Bridge Learning Studies – samostatná cvičení zadaná lektorem a vypracovávaná jednotlivci či týmy pod jeho dohledem:

 1. The Context for EA – 4 Scenarios
 2. Stakeholder Management – 2 Scenarios
 3. Phase A, the Starting Point- 2 Scenarios
 4. Architecture Development – 3 Scenarios
 5. Implementing the Architecture – 3 Scenarios
 6. Architecture Change Management – 2 Scenarios
 7. Requirements Management – 1 Scenario
 8. Supporting the ADM – 1 Scenario

13:00 – Oběd

13:40 – Practice Tests Q/A

15:00 – Vyhodnocení výsledků Practice Tests a dotazy

Praktická práce se III. den vyhodnocuje lektorem a podle kritérií úspěšnosti v řešení scénářů z Learning Studies, mohou účastníci dosáhnout Open Badge TOGAF® EA Applied Practitioner.

Open Group. TOGAF Enterprise Architecture Learning Path https://www.opengroup.org/certifications/togaf-certification-portfolio 26 dubna 2023.

Znalost základního přehledu (Fundamental Content) se předpokládá, a v detailu se věnuje pozornost, tématům obsaženým v The TOGAF® Library, které fungují jako Extended Guidance :

 1. The TOGAF® Leader’s Guide to Establishing and Evolving an EA Capability
 2. A Practitioners’ Approach to Developing EA Following the TOGAF® ADM
 3. TOGAF® Series Guide: Enabling Enterprise Agility
 4. Integrating Risk and Security within a TOGAF® Enterprise Architecture
 5. Business Scenarios
 6. Using the TOGAF Standard in the Digital Enterprise

Akreditované školení:

 1. Účastníci musí mít jako předpoklad certifikát TOGAF 9 Certified.
 2. Společnost Anywhere je držitelem TOGAF® Commercial Licence, jsme členové Architecture / ArchiMate Forum. Poskytujeme akreditované kurzy jako ATTCP ve spolupráci s The Open Group. Naši lektoři jsou plně certifikovaní v oblastech, které jsou předmětem akreditovany´ch kurzů a účastní se neustálého rozvoje v hard / soft skills, včetně školících dovedností.
 3. Kurz obsahuje oficiální Courseware v EN jazyce a lektor přednáší obsah v CZ nebo EN jazyce (podle vypsaného termínu). Certifikační zkouška u poskytovatele Pearson VUE probíhá také v EN jazyce. Forma poskytnutí kurzu může být jak onsite, tak online.
 4. Bližší informace k certifikaci, její organizaci a podmínkám najdete zde https://education.anywhere.cz/certifikace/ a také jsou detailně probírány v rámci kurzu (Modul 0 – TOGAF® Certification Program).

TOGAF® is a registered trademark of The Open Group

Po úspěšném absolvování certifikační zkoušky získá účastník celosvětově uznávany´ a neomezeně platny´ certifikát vydany´ společností The Open Group. Certifikát je vydávany´ prostřednictvím portálu The Open Group (opengroup.org) formou PDF souboru, ktery´ je zaregistrovanému uživateli s příslušny´mi složeny´mi zkouškami k dispozici po přihlášení do tohoto portálu.

Certifikační zkouška TOGAF® Enterprise Architecture Foundation

Kritéria Foundation:

 • 40 otázek / 60 min. (English as a Second Language – 90 minut)
 • Test formou vy´běru jedné správné odpovědi z více možností
 • Open Book: NE
 • Dohled proctora: ANO
 • Certifikát získáte za min. 60% správny´ch odpovědí

Požadavky:

 • Základní přehled v architektuře
 • (ICT, Business, Security) / Quality Assurance / Project Management / Service Operations
 • Pokročilá znalost angličtiny (školící materiály a certifikační zkoušky jsou v anglickém jazyce)
 • Plná koncetrace a pozornost v průběhu školení, ochota k interakci při probírání látky, proaktivní
  přístup, spolupráce
 • Zodpovědná časová investice do příprav a samostatny´ch cvičení zadany´ch lektorem

Více informací se dozvíte ZDE.

Certifikační zkouška TOGAF® Enterprise Architecture Practitioner
Kandidát může přistoupit k certifikační zkoušce Practitioner pokud úspěšně složil certifikační zkoušku TOGAF® Foundation.

Kritéria Practitioner:

 • 8 otázek / 90 min. (English as a Second Language – 135 minut)
 • Otázky jsou koncipovány formou připraveny´ch scénářů, které je nutné posoudit a vybrat jednu
  z možny´ch 4 odpovědí za užití rámce TOGAF®
 • Open Book: ANO
 • Dohled proctora: ANO
 • Kandidáti musí dosáhnout min. 60% správny´ch odpovědí (24 bodů ze 40)

Požadavky:

 • Dobrá praktická orientace v architektuře (ICT, Business, Security) / Quality Assurance / ProjectManagement / Service Operations
 • Profesionální znalost angličtiny (školící materiály, příklady, případové studie a certifikační zkoušky
  jsou v anglickém jazyce)
 • Plná koncetrace a pozornost v průběhu školení, ochota k interakci při probírání látky, proaktivní
  přístup, spolupráce
 • Zodpovědná časová investice do příprav a samostatny´ch cvičení zadany´ch lektorem

Více informací se dozvíte ZDE

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.