Absolvováním kurzu můžete získat znalosti a základní pochopení podnikové architektury vedené strategicky a s přihlédnutím dlouhodobým trendům – business efektivita, agilita, digitální transformace, bezpečnost. Získané kompetence prakticky [...]
 • TOGAF3
 • Délka 5 dní
 • 0 ITK bodů
 • 1 termin
 • Praha (75 000 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (na vyžádání)

Absolvováním kurzu můžete získat znalosti a základní pochopení podnikové architektury vedené strategicky a s přihlédnutím dlouhodobým trendům – business efektivita, agilita, digitální transformace, bezpečnost. Získané kompetence prakticky umožňují: rozumět souvislostem a společnému „jazyku“ při pochopení obsahu The TOGAF® Standard a TOGAF® BoK připravit se a vykonat certifikaci TOGAF Enterprise Architecture Foundation.

Certifikační zkoušky jsou v ceně kurzu. Jedná se o spojené školení Foundation a Practitioner

»

Účastníky jsou typicky ti, kteří budou chtít pochopit ověřenou metodiku pro podnikovou architekturu nebo začali pracovat pro podnik, kde je aplikován The TOGAF® framework. Nabízí se tak cesta, aby se efektivně mohli seznámit s přístupem tohoto rámce.

Příklady účastníků:

 • Jsem podnikový architekt a potřebuji být certifikován i pro The TOGAF® Standard
 • Jsem podnikový architekt a potřebuji znát EA metodiku
 • Nejsem architekt a chci se jím stát
 • Jsem architekt, ale ne podnikový architekt a chci se jím stát
 • Základní přehled v architektuře (ICT, Business, Security) / Quality Assurance / Project Management / Service Operations
 • Pokročilá znalost angličtiny (školící materiály a certifikační zkoušky jsou v anglickém jazyce)
 • Plná koncetrace a pozornost v průběhu školení, ochota k interakci při probírání látky, proaktivní přístup, spolupráce
 • Zodpovědná časová investice do příprav a samostatných cvičení zadaných lektorem
 • Certifikace L2 je podmíněna certifikací L1

I. den

09:00 – Modul 0 – TOGAF® Certification Program

09:20 – Modul 1 – Introduction

10:50 – Přestávka

11:10 – Modul 2 – Definitions (+ Course Handout)

13:00 – Oběd

13:40 – Modul 3 – Introduction to the ADM (+ Course Handout)

14:50 – Přestávka

15:00 – Modul 4 – Introduction to ADM Techniques

16:00 – Přestávka

16:10 – Q/A related to Modul 0-4

II. den

09:00 – Modul 5 – Introduction to Applying the ADM

10:30 – Přestávka

10:50 – Modul 6 – Introduction to Architecture Governance (+ Course Handout)

12:00 – Oběd

12:40 – Modul 7 – Architecture Content (+ Course Handout)

14:00 – Přestávka

14:20 – Q/A related to Modul 5-7

15:00 – Practice Test

Do základního přehledu (Fundamental Content) jsou doplněny nástiny témat obsažených v The TOGAF® Library a fungují jako Extended Guidance :

 1. The TOGAF® Leader’s Guide to Establishing and Evolving an EA Capability
 2. A Practitioners’ Approach to Developing EA Following the TOGAF® ADM
 3. TOGAF® Series Guide: Enabling Enterprise Agility
 4. Integrating Risk and Security within a TOGAF® Enterprise Architecture
 5. Business Scenarios
 6. Using the TOGAF Standard in the Digital Enterprise

Akreditované školení:

 1. Účastníci nemusí mít jako předpoklad certifikát, pomůže základní přehled zprostředkovaný např. kurzem EA Awareness.
 2. Společnost Anywhere je držitelem TOGAF® Commercial Licence, jsme členové Architecture / ArchiMate Forum. Poskytujeme akreditované kurzy jako ATTCP ve spolupráci s The Open Group. Naši lektoři jsou plně certifikovaní v oblastech, které jsou předmětem akreditovany´ch kurzů a účastní se neustálého rozvoje v hard / soft skills, včetně školících dovedností.
 3. Kurz obsahuje oficiální Courseware v EN jazyce a lektor přednáší obsah v CZ nebo EN jazyce (podle vypsaného termínu). Certifikační zkouška u poskytovatele Pearson VUE probíhá také v EN jazyce. Forma
 4. poskytnutí kurzu může být jak onsite, tak online.
  Bližší informace k certifikaci, její organizaci a podmínkám najdete zde a také jsou detailně probírány v rámci kurzu (Modul 0 – TOGAF® Certification Program).

TOGAF® is a registered trademark of The Open Group

Absolvováním kurzu získáte teoretické i praktické ověření, že máte kompetence a znalosti pro plné využití obsahu The TOGAF® Standard, včetně dovednosti analyzovat stavy a schopností podnikové architektury. Tím, že prakticky aplikujete doporučení v něm uváděná, umožníte strategický a bezpečný způsob plánování, vývoje, udržování a využití podnikové architektury. Vyjdete tak vstříc dlouhodobým trendům ve vedení podniků – business efektivita, agilita, digitální transformace, bezpečnost, řízení rizik.

Při vnímání souvislostí, kontextových aspektů a společném „jazyku“ pro řešení výzev podnikové architektury budete připravení vykonat certifikaci TOGAF Enterprise Architecture Practitioner.

Cílová skupina:

Účastníky jsou typicky ti, kteří budou chtít kvalifikovaně používat The TOGAF® framework k vývoji udržování a transformaci jednotlivých doménových architektur i podnikové architektury jako celku. Dále kurz pomůže těm, kteří budou aktivně přispívat k transformaci podniku (ať obchodní či digitální). V neposlední řadě by se měli zúčastnit ti, kteří pracují v agilních a dynamických prostředích a potřebují porozumět a sladit správný přístup k budování vztahu k podnikové architektuře.

Příklady účastníků:

 1. Jsem podnikový architekt a potřebuji být certifikován i pro The TOGAF® Standard
 2. Jsem podnikový architekt a na denní bázi navrhuji, udržuji a provozuji EA, účastním se transformací
 3. Jsem agilně orientovaný SW architekt, pracuji obvykle na refactoringu architektury a potřebuji si dostat přístup do souvislostí s podnikovou architekturou orientovanou na The TOGAF® Standard
 4. Chci si zvýšit kvalifikaci v rámci svého profesního rozvoje i pro oblast podnikové architektury

Související kurzy:

TOGAF® Enterprise Architecture Practitioner L2 kurz přímo navazuje na TOGAF® Enterprise Architecture Foundation L1 kurz . Tento kurz slouží také jako základní příprava na případné pokračování dalším stupněm k dosažení certifikace TOGAF Enterprise Architecture Leader.

Výsledky výuky u TOGAF® Enterprise Architecture Practitioner L2 kurzu (Bloom’s Taxonomy):

 • Remember
 • Understand
 • Apply
 • Analyze (via Learning Studies)

III. den

09:00 – Modul 0 – TOGAF® Certification Program

09:10 – Modul 1 – The Context for Enterprise Architecture (+ Course Handout)

10:30 – Přestávka

10:50 – Modul 2 – Stakeholder Management (+ Course Handout)

12:00 – Oběd

12:40 – Modul 3 – Phase A, the Starting Point (+ A Pocket Guide §6)

13:50 – Přestávka

14:10 – Modul 4 – Architecture Development (+ Course Handout)

15:30 – Přestávka

15:50 – Domain Architectures Overview (BA, SA, AA, IA, TA)

IV. den

09:00 – Modul 5 – Implementing the Architecture

10:15 – Přestávka

10:35 – Modul 6 – Architecture Change Management

12:00 – Oběd

12:40 – Modul 7 – Requirements Management (+ Course Handout)

13:50 – Přestávka

14:10 – Modul 8 – Supporting the ADM Work (+ Course Handout)

15:30 – Reference Models and Method Guidance

V. den

09:00 – TOGAF EA Practitioner Learning Studies – samostatná cvičení zadaná lektorem a vypracovávaná jednotlivci či týmy pod jeho dohledem:

  1. The Context for EA – 4 Scenarios
  2. Stakeholder Management – 2 Scenarios
  3. Phase A, the Starting Point- 2 Scenarios
  4. Architecture Development – 3 Scenarios
  5. Implementing the Architecture – 3 Scenarios
  6. Architecture Change Management – 2 Scenarios
  7. Requirements Management – 1 Scenario
  8. Supporting the ADM – 1 Scenario

13:00 – Oběd

13:40 – Practice Tests Q/A

15:00 – Vyhodnocení výsledků Practice Tests a dotazy

Praktická práce se V. den vyhodnocuje lektorem a podle kritérií úspěšnosti v řešení scénářů z Learning Studies mohou účastníci dosáhnout Open Badge TOGAF® Enterprise Architecture Applied Practitioner.

Open Group. TOGAF Enterprise Architecture Learning Path https://www.opengroup.org/certifications/togaf-certification-portfolio, 26 dubna 2023.

Znalost základního přehledu (Fundamental Content) se předpokládá, a v detailu se věnuje pozornost, tématům obsaženým v The TOGAF® Library, které fungují jako Extended Guidance :

 1. The TOGAF® Leader’s Guide to Establishing and Evolving an EA Capability
 2. A Practitioners’ Approach to Developing EA Following the TOGAF® ADM
 3. TOGAF® Series Guide: Enabling Enterprise Agility
 4. Integrating Risk and Security within a TOGAF® Enterprise Architecture
 5. Business Scenarios
 6. Using the TOGAF Standard in the Digital Enterprise

Akreditované školení:

 1. Účastníci musí mít jako předpoklad certifikát TOGAF Enterprise Architecture Foundation.
 2. Společnost Anywhere je držitelem TOGAF® Commercial Licence, jsme členové Architecture / ArchiMate Forum. Poskytujeme akreditované kurzy jako ATTCP ve spolupráci s The Open Group. Naši lektoři jsou plně certifikovaní v oblastech, které jsou předmětem akreditovany´ch kurzů a účastní se neustálého rozvoje v hard / soft skills, včetně školících dovedností.
 3. Kurz obsahuje oficiální Courseware v EN jazyce a lektor přednáší obsah v CZ nebo EN jazyce (podle vypsaného termínu). Certifikační zkouška u poskytovatele Pearson VUE probíhá také v EN jazyce. Forma poskytnutí kurzu může být jak onsite, tak online.
 4. Bližší informace k certifikaci, její organizaci a podmínkám najdete zde a také jsou detailně probírány v rámci kurzu (Modul 0 – TOGAF® Certification Program).

TOGAF® is a registered trademark of The Open Group

Společnost Anywhere je držitelem TOGAF®. Poskytujeme akreditovaná školení ve spolupráci s The Open Group. Naši lektoři jsou plně certifikovaní v oblastech, které jsou předmětem akreditovany´ch školení a účastní se neustálého rozvoje v hard / soft skills, včetně školících dovedností.

Certifikace TOGAF®

Po úspěšném absolvování certifikační zkoušky získá účastník celosvětově uznávany´ a neomezeně platny´ certifikát vydany´ společností The Open Group. Certifikát je vydávany´ prostřednictvím portálu The Open Group (opengroup.org) formou PDF souboru, ktery´ je zaregistrovanému uživateli s příslušny´mi složeny´mi zkouškami k dispozici po přihlášení do tohoto portálu.

Certifikační zkouška TOGAF® Enterprise Architecture Foundation

Kritéria Foundation:

 • 40 otázek / 60 min. (English as a Second Language – 90 minut)
 • Test formou vy´běru jedné správné odpovědi z více možností
 • Open Book: NE
 • Dohled proctora: ANO
 • Certifikát získáte za min. 60% správny´ch odpovědí

Požadavky:

 • Základní přehled v architektuře
 • (ICT, Business, Security) / Quality Assurance / Project Management / Service Operations
 • Pokročilá znalost angličtiny (školící materiály a certifikační zkoušky jsou v anglickém jazyce)
 • Plná koncetrace a pozornost v průběhu školení, ochota k interakci při probírání látky, proaktivní
  přístup, spolupráce
 • Zodpovědná časová investice do příprav a samostatny´ch cvičení zadany´ch lektorem

Více informací se dozvíte ZDE.

Certifikační zkouška TOGAF® Enterprise Architecture Practitioner
Kandidát může přistoupit k certifikační zkoušce Practitioner pokud úspěšně složil certifikační zkoušku TOGAF® Foundation.

Kritéria Practitioner:

 • 8 otázek / 90 min. (English as a Second Language – 135 minut)
 • Otázky jsou koncipovány formou připraveny´ch scénářů, které je nutné posoudit a vybrat jednu
  z možny´ch 4 odpovědí za užití rámce TOGAF®
 • Open Book: ANO
 • Dohled proctora: ANO
 • Kandidáti musí dosáhnout min. 60% správny´ch odpovědí (24 bodů ze 40)

Požadavky:

 • Dobrá praktická orientace v architektuře (ICT, Business, Security) / Quality Assurance / Project
 • Management / Service Operations
 • Profesionální znalost angličtiny (školící materiály, příklady, případové studie a certifikační zkoušky
 • jsou v anglickém jazyce)
 • Plná koncetrace a pozornost v průběhu školení, ochota k interakci při probírání látky, proaktivní
 • přístup, spolupráce
 • Zodpovědná časová investice do příprav a samostatny´ch cvičení zadany´ch lektorem

Více informací se dozvíte ZDE

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.