Kurz Oracle Database 12c: Pokročilé PL/SQL vás naučí, jak používat pokročilé funkce PL/SQL navrhovat a ladit PL/SQL pro komunikaci s databází a dalšími aplikacemi. Zkušení lektoři Oracle vás provedou pokročilými nástroji programového designu, [...]
 • ORPLA
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 6 termínů
 • Praha (49 500 Kč)

  Brno (49 500 Kč)

  Bratislava (1 950 €)

Kurz Oracle Database 12c: Pokročilé PL/SQL vás naučí, jak používat pokročilé funkce PL/SQL navrhovat a ladit PL/SQL pro komunikaci s databází a dalšími aplikacemi. Zkušení lektoři Oracle vás provedou pokročilými nástroji programového designu, balíčky, kurzory, kolekcí a metod rozšířeného. Přínosy – Naučte se psát PL/SQL rutiny, které analyzují aplikace PL/SQL a caching techniky, které mohou zvýšit výkon. Kurz vás uvede do Virtuální Privátní Databáze (VDP) k implementaci bezpečnostní politiky a prozkoumá s vámi techniky a nástroje k posílení vašich aplikací proti SQL útokům. Rozšiřte programovací zdroje tvorbou PL/SQL programů pro propojení s C a Java kódem.

»
 • Psát výkonné PL/SQL programy.
 • Prozkoumat efektivitu programování.
 • Používat rutiny z jazyka C a Java.
 • Uplatnit osvědčené PL/SQL designové postupy.
 • Vytvářet PL/SQL aplikace, které používají kolekce.
 • Implementovat virtuální privátní databázi s řízením fine-grained přístupu.
 • Napsat kód pro propojení s externím C a Java aplikacemi.
 • Napsat kód pro propojení s velkými objekty a používat SecureFile LOBs.
 • Napsat a vyladit PL/SQL kód efektivně k maximalizaci výkonu.
 • Základní znalosti SQL, PL/SQL
 • Znalost programovacích jazyků
 • Oracle Database: Vývoj PL/SQL programových jednotek
 • Oracle Database: SQL Workshop I

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Formáty školení Oracle

Velmi oblíbenou formou školení jsou nahrávané kurzy On Demand zahrnující 90 dnů samostudia kdykoliv a kdekoliv s TOP lektorem. Dalšími možnými formáty studia jsou kurzy probíhající přímo v učebně v Počítačové škole Gopas nebo ve společnosti Oracle, dále formát Live Virtual Class (školení on-line) či Selft-Study (samostudium ve formě CD, nebo download). Podrobnější informace k těmto možnostem studia najdete zde.

Studijní materiály

Elektronické autorizované materiály Oracle v anglickém jazyce.

Úvod
• Cíle kurzu
• Agenda kurzu
• Popis prostředí
• Identifikace tabulek, dat a nástrojů používaných v průběhu kurzu

PL/SQL Programovací koncepty: Přehled
• Identifikace PL blokové struktury / SQL
• Balíčky, postupy a funkce
• Kurzory
• Práce s výjimkami
• Závislosti

Design PL/SQL kódu
• Popis předdefinovaných datových typů
• Vytváření podtypů na základě stávajících typů pro aplikaci
• Seznam různých směrnic pro design kurzoru
• Popis kurzorových proměnných
• Bílá listina

Přehled kolekcí
• Přehled kolekcí
• Použití asociativních polí
• Navigace pomocí asociativních metod
• Použití vnořených tabulek
• Použití varrays
• Srovnání vnořené tabulky a varrays

Použití kolekcí
• Psaní PL/SQL programů, které používají kolekce
• Efektivní používání kolekcí
• Vylepšení použití kolekcí v PL/SQL na úrovni SQL

Manipulace s velkými objekty
• Práce s LOBs
• Přehled SecureFile LOB

Použití metod vyspělého rozhraní
• Vyvolání externích postupů z PL/SQL
• Výhody externích postupů
• Jak vyvolat externí rutinu z PL/SQL
• Metody vyspělého C rozhraní
• Metody vyspělého Java rozhraní

Výkon a ladění
• Porozumění a ovlivňování kompilátoru
• Ladění PL/SQL kódu
• Povolení inline operací uvnitř jednotky
• Identifikace a ladění paměťových problémů
• Rozpoznání síťových problémů

Zvýšení výkonu pomocí cachingu
• Popis výsledného cachingu
• Použití cache výsledku SQL dotazu
• Použití cache funkce PL/SQL
• Přehled použití cache PL/SQL funkce

Analýza PL/SQL kódu
• Hledání informací v kódu
• PL/Scope koncept
• DBMS_METADATA balíček
• PL/SQL vylepšení

Profilování a sledování PL/SQL kódu
• Sledování PL/SQL průběhu
• Sledování PL/SQL: kroky

 Implementace VPD s řízením fine-grained přístupem
• Porozumění, jak řízení fine-grained přístupu celkově pracuje
• Popis vlastnosti řízení fina-grained přístupu
• Popis kontextu aplikace
• Vytvoření kontextu aplikace
• Nastavení kontextu aplikace
• Seznam DBMS_RLS postupů
• Implementace politiky
• Dotaz na náhled slovníku s informacemi o fine-grained přístupu

Ochrana kódu proti SQL injektáži
• SQL Injection - Přehled
• Omezení útoků
• Filtrace vstupu s DBMS_ASSERT

 

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.