Čtyřdenní kurz seznamuje s nasazením a správou Windows virtuálních stanic a virtualizovaných a vzdálených aplikací na Azure cloudovém prostředí.
  • MOC AZ-140
  • Délka 4 dny
  • 40 ITK bodů
  • 7 termínů
  • Praha (29 600 Kč)

    Brno (29 600 Kč)

    Bratislava (1 240 €)

  • Mírně pokročilý

Čtyřdenní kurz seznamuje s nasazením a správou Windows virtuálních stanic a virtualizovaných a vzdálených aplikací na Azure cloudovém prostředí.

»

Vybrat vhodný licenční model
Nakonfigurovat síťová spojení
Spravovat virtuální desktopy za pomoci technologie Azure Bastion
Spravovat úložiště pro komponenty FSLogix
Vytvářet a spravovat obrazy operačních systémů
Používat a řídit přístup pomocí role-based access control RBAC
Nastavit parametry uživatelského prostředí
Instalovat a spravovat aplikace
Zajistit kontinuitu podnikání a obnovu při výpadku
Sledovat a optimalizovat výkon

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Architektura technologie Azure Virtual Desktop
Plánování infrastruktury
Plánování uživatelských účtů, identit, profilů a ověřování
Nasazení a konfigurace síťových spojení a infrastruktury
Nastavení a optimalizace úložiště dat
Vytváření a kongifurace skupin hostů a jejich sešen
Vytváření a správa obrazů operačních systémů
Řízení přístupu
Správa bezpečnostních technologií
Nasazení a správa FSLogix
Nastavení parametrů uživatelského prostředí
Instalace a konfigurace aplikací na operační systém
Plánování a implementace kontunity businesu a obnova při výpadku
Automatizace úloh nad Azure Virtual Desktop
Sledování a optimalizace výkonu a zdravotního stavu systémů

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.