Kurz je určený správcům Azure, kteří nasazují, spravují, plánují a řeší potíže s řešním SAP na platformě Microsoft Azure.
  • MOC AZ-120
  • Délka 3 dny
  • 30 ITK bodů
  • 0 termínů
  • Praha (22 200 Kč)

    Brno (22 200 Kč)

    Bratislava (960 €)

  • Mírně pokročilý

Kurz je určený správcům Azure, kteří nasazují, spravují, plánují a řeší potíže s řešním SAP na platformě Microsoft Azure.

»

Migrovat SAP HANA, S/4HANA, SAP NetWeaver do Azure
Využívat Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI a Resource Manager
Propojit lokality pomocí připojení VNet Peering a VNet-to-VNet
Pracovat s Azure Active Directory (AAD) a Azure AD Connect

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Úvod do problematiky SAPu na Azure
Základní požadavky SAPu
Výpočetní technologie na Azure
Úložiště na Azure
Virtuální sítě na Azure
SAP HANA pro Azure
SAP certifikovaná řešení na Azure
Podpora SAPu ve veřejných cloudových prostředích
Možnosti nasazení SAPu do Azure
Vlastní produktová podpora SAPu v prostředí Azure
Podporované operační systémy pro SAP
Podporované technologie úložišť
Podporované síťové virtuální cloudové technologie
Podporované databázové technologie
Vysoká dostupnost a obnova po havárii pro SAP
Možnosti sledování výkonu a spolehlivosti
Klastrování Linuxu na Azure
Klastorvání Windows na Azure
Referenční architektura SAP na Azure
Technologie SAP NetWeaver s AnyDB
Technologie SAP S4 HANA
SAP HANA na Azure a Azure VM
Migrace SAPu do Azure
Virtuální počítače pro SAP NetWeaver s AnyDB
Nasazení Azure Enhanced Monitoring Extension pro SAP
Implementace Azure AD jeho ověřování uživatelských účtů
Nasazení HANA Large Instances (HLI)
Technologie DMO
Možnosti migrace do cloudu a mezi cloudy
Migrace velmi velkých databází do Azure
Vzdálená správa
Zálohování a obnova
Aktualizace operačních systémů a SAP technologií
Vertikální a horizontální škálování
Obnova po výpadku (DR)
Sledování výkonu a stability virtuálních strojů
Sledování SAP HANA na Azure
Integrace SAP řešení s Microsoft Cloud Services

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.