Na kurzu se posluchači naučí vytvářet a používat složitější dotazy včetně poddotazů, křížových dotazů, sjednocovacích dotazů a parametrických dotazů. Osvojí si postupy pro tvorbu efektivních a uživatelsky příjemných formulářů a sestav včetně [...]
 • MSACPT
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 5 termínů
 • Praha (8 000 Kč)

  Brno (8 000 Kč)

  Bratislava (340 €)

 • Začátečník

Na kurzu se posluchači naučí vytvářet a používat složitější dotazy včetně poddotazů, křížových dotazů, sjednocovacích dotazů a parametrických dotazů. Osvojí si postupy pro tvorbu efektivních a uživatelsky příjemných formulářů a sestav včetně nadstandardních ovládacích prvků a grafů. Naučí se vytvářet parametrické sestavy, které se budou dynamicky generovat podle aktuálního nastavení ve formuláři. Seznámí se s makry, naučí se vytvářet a vhodně používat různé akce maker. Dále se naučí základní postupy pro administraci a zabezpečení databáze. Na kurzu není předmětem zájmu programování ve VBA.

»
Kurz je určen pro zkušené uživatele MS Access, kteří chtějí vylepšit vzhled, chování, výkon a stabilitu své databáze. Naučí se vytvářet složitější a efektivnější dotazy pro získávání dat. Seznámí se s tvorbou uživatelsky příjemných formulářů, dynamicky generovaných parametrických sestav. Osvojí si postupy pro administraci a zabezpečení databáze, naučí se vytvářet a používat makra.
Na kurzu se posluchači naučí vytvářet a používat složitější dotazy včetně poddotazů, křížových dotazů, sjednocovacích dotazů a parametrických dotazů. Osvojí si postupy pro tvorbu efektivních a uživatelsky příjemných formulářů a sestav, včetně nadstandardních ovládacích prvků a grafů. Naučí se vytvářet parametrické sestavy, které se budou dynamicky generovat podle aktuálního nastavení ve formuláři. Seznámí se s makry, naučí se vytvářet a vhodně používat různé akce maker. Dále se naučí základní postupy pro administraci a zabezpečení databáze. Na kurzu není předmětem zájmu programování ve VBA.
Dobrá uživatelská znalost MS Access, znalost databázové terminologie - relace, typy relací, primární a cizí klíč, referenční integrita. Základní znalost vytváření a používání dotazů, formulářů a sestav v MS Access. Nevyžaduje se znalost programování.

Zopakování důležitých databázových pojmů

 • relace
 • referenční integrita
 • kaskádový update, delete
 • primární klíče, indexy

Pokročilé dotazovací techniky

 • Sjednocovací dotazy
 • Křížové dotazy
 • Parametrické dotazy
 • Poddotazy (složené dotazy)
 • Nastavení spojení v dotazu (Outer Join, Inner Join)
 • Dotaz na vyhledání duplicit
 • Dotaz na vyhledání osiřelých záznamů
 • Předávací dotazy

Pokročilá tvorba formulářů a sestav

 • Ovládací prvky na formulářích (seznamy, tlačítka, kalendáře, karty…)
 • Formuláře s podformulářem
 • Předávání hodnot mezi formuláři
 • Dodatečné výpočty na formulářích
 • Formuláře s grafy

Makra

 • Automatizace pomocí maker
 • Nejpoužívanější akce maker
 • Definování klávesových zkratek pro databázi
 • Podmínky v makrech
 • Skupiny maker

Administrace databáze

 • Propojení tabulek z jiných zdrojů, administrace propojení
 • Vytvoření MDE souboru
 • Nastavení prostředí Access, nastavení možností databáze
 • Nastavení Po startu… (otevření databáze)
 • Převod databáze na SQL Server

Zabezpečení databáze

 • Šifrování databáze
 • Heslo databáze
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.