Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s prostředím a programovacím jazykem MATLAB. Naučíte se používat základní funkce, vektory a matice, ale i složitější funkce, jako je kreslení grafů, práce se soubory nebo návrh grafických [...]
 • MATLAB1
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 4 termíny
 • Praha (6 200 Kč)

  Brno (6 200 Kč)

  Bratislava (340 €)

 • Začátečník

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s prostředím a programovacím jazykem MATLAB. Naučíte se používat základní funkce, vektory a matice, ale i složitější funkce, jako je kreslení grafů, práce se soubory nebo návrh grafických aplikací.

»
 • Kurz předpokládá základní zkušenosti s programováním v libovolném jazyce
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Uživatelské prostředí Matlabu

  Matlab jako kalkulačka

  • Základní funkce
  • Pokročilejší funkce (sinus, umocňování, faktoriál,...)

  Počítání s vektory a maticemi

  • Řešení lineární, kvadratické a kubické rovnice
  • Základní operace s maticemi
  • Řešení soustavy lineárních rovnic
  • Rozklad zlomku

  M-files

  • Tvoření skriptů
  • Cykly a podmínky
  • Návrh funkcí
  • Subfunkce
  • Potlačení chyb
  • Krokování
  • Nástroje pro optimalizaci kódu

  Vykreslení grafů

  • Vykreslení 2D grafů
  • Práce s handles grafických objektů
  • Vykreslení 3D grafů

  Práce s textovými řetězci

  • Vyhledání textu
  • Nahrazení textu
  • Regulární výrazy

  Datové typy struct a cell

   Práce se soubory

   • Import a export proměnných
   • Čtení a zápis do textového souboru
   • Čtení a zápis do binárního souboru
   • Úpravy obrázku
   • Načtení xml souboru
   • Načtení json souboru

   Návrh grafických aplikací

   • Představení nástroje Guide
   • Představení nástroje Appdesigner
   • Vytvoření grafické aplikace
   Aktuální nabídka
   Školicí místo
   Jazyk kurzu

   Uvedené ceny jsou bez DPH.