Kurz je určen pro administrátory, kteří se chtějí detailně seznámit s instalací, konfigurací a provozem Kubernetes clusterů. Na kurzu budeme používat reálný vícenodový cluster, který si v rámci cvičení sami nakonfigurujeme. Budeme se zabývat [...]
 • KUBERNETES_ADMIN
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 5 termínů
 • Praha (47 500 Kč)

  Brno (47 500 Kč)

  Bratislava (1 900 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určen pro administrátory, kteří se chtějí detailně seznámit s instalací, konfigurací a provozem Kubernetes clusterů. Na kurzu budeme používat reálný vícenodový cluster, který si v rámci cvičení sami nakonfigurujeme. Budeme se zabývat všemi detaily, které jsou potřebné pro správu stabilního produkčního clusteru. V neposlední řadě je možné tento kurz považovat za přípravu na certifikaci Certified Kubernetes Administrator ( CKA ).

»
 • Základy znalosti technologií infrastruktury ( networking, datová úložiště )
 • Základní znalosti nástroje Docker nebo jiného kontejnerového runtimu
 • Práce v příkazové řádce Linuxu
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Během kurzu budeme používat reálný K8s cluster, instalovaný v on-premise režimu
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Kubernetes - základní informace

 • Principy a filozofie
 • Standardy CRI, CNI, CSI
 • Struktura clusteru a role jednotlivých komponent
 • Orientace v API clusteru

Instalance clusteru

 • Inicializace control plane
 • Inicializace worker nodů
 • Vysoká dostupnost a redundance control plane
 • Práce s tokeny a certifikáty
 • Virtuální clustery ( namespaces )

Administrace uzlů clusteru

 • Operace s nody ( přidání, odebrání, cordon/uncordon, drain )
 • Práce se statickými pody control plane ( enable/disable/modify )
 • Konfigurační služba etcd ( zálohování dat, vysoká dostupnost, časové snímky )
 • Tainty a labely na úrovni nodů

Networking v Kubernetes

 • Síťové pluginy standardu CNI
 • Konfigurace pluginů a výběr vhodného pluginu
 • Přehled nejpoužívanějších pluginů, vlastnosti, výhody/nevýhody

Datová úložiště v Kubernetes

 • Přehled možností
 • Objekty PV, PVC, SC a další
 • Praktické příklady deploymentu ( databázové pody )

Bezpečnost

 • Bezpečností aspekty clusteru
 • PKI v Kubernetes ( certifikáty, autority, obnova certifikátů, ... )
 • Řízení přístupu uživatelů k prostředům clusteru, RBAC
 • Konfigurační soubory pro kubectl a práce s nimi

Provoz aplikací

 • Pod a jeho struktura
 • Multipod deployment a kdy ho použít ( výhody/nevýhody )
 • Kontrolery vyšší úrovně ( ReplicaSet, Deployment, StatefulSet, DaemonSet )
 • Objekty typu Service
 • Zajištění vysoké dostupnosti aplikací
 • Zero-downtime upgrade/downgrade aplikací
 • Škálování aplikací
 • Scheduling podů v clusteru
 • Monitoring podů ( testy funkčnosti typu readiness/startup/liveness )

Best practices

 • Kubernetes native aplikace
 • Požadavky na aplikaci v clusteru
 • Load balancing
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.