Kurz je úvodem do infrastruktury Kubernetes. Kubernetes, zkráceně K8s, je dnes označován jako operační systém cloudu a představuje moderní způsob provozu aplikací, které běží v režimu kontejnerů. V průběhu kurzu si představíme a vysvětlíme [...]
 • KUBERNETES_INTRO
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 8 termínů
 • Praha (24 000 Kč)

  Brno (24 000 Kč)

  Bratislava (960 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je úvodem do infrastruktury Kubernetes. Kubernetes, zkráceně K8s, je dnes označován jako operační systém cloudu a představuje moderní způsob provozu aplikací, které běží v režimu kontejnerů. V průběhu kurzu si představíme a vysvětlíme základní filozofii provozu kontejnerů, jejich orchestrace a automatizace. Ukážeme si, jakým způsobem je možné získat velmi robustní infrastrukturu, která nabízí vysokou dostupnost, load balancing a spoustu dalších potřebných věcí. Na závěr se účastníci také naučí používat nástroj Helm pro komfortní nasazování aplikací do K8s clusteru. Kurz je určen administrátorům, kteří plánují nebo již používají K8s pro provoz aplikací a chtějí lépe pochopit možnosti této infrastruktury a porozumnět jejím principům.

»
 • Základy znalosti technologií infrastruktury
  • Networking (základních pojmů jako je IP adresa, routing, gateway, VPN)
  • datová úložiště (blokové a souborové úložiště, protokoly FC, iSCSI a NFS)
 • Základní znalosti nástroje Docker nebo jiného kontejnerového runtimu
 • Práce v příkazové řádce Linuxu
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Během kurzu budeme používat reálný K8s cluster, instalovaný v on-premise režimu
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Úvod do Kubernetes

 • Provoz aplikací v kontejnerech ( základní principy a možnosti )
 • Organizace CNCF a standardy CRI, CNI, CSI
 • Proč je Kubernetes potřebný
 • Filozofie Kubernetes, základní pravidla a možnosti
 • Objekty v Kubernetes ( pod, static pod, service, daemonset, a další )

Struktura Kubernetes clusteru

 • Typy uzlů v clusteru ( master node, worker node )
 • Struktura control plane ( API server, scheduler, etcd, controller, a další )
 • Možnosti nasazení ( cloud, on premise, nástroje minikube, atd. )

Základy administrace clusteru

 • Informace o clusteru
 • Orientace v poskytovaném API
 • Administrace uzlů v clusteru ( cordon/uncordon, drain, ... )
 • Tagování objektů
 • Networking v clusteru
 • Persistentní data

Provoz aplikací v prostředí Kubernetes

 • Tvorba jednoduchého podu
 • Vícekontejnerové pody a kdy je použít
 • Řízení aplikací pomocí kontrolerů vyšší úrovně
 • Škálování a zero-downtime upgrade
 • Centralizovaná konfigurace ( ConfigMap a její možnosti )

Nasazování aplikací pomocí Helm

 • Co je Helm a jak ho použít
 • Helm Hub a repozitáře
 • Helm Charts
 • Nasazení jednoduchý aplikací
 • Upgrade/downgrade pomocí Helm
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.