Kurz je určen pro pokročilé vývojáře, kteří se chtějí seznámit s novými koncepty a třídami pro tvorbu přenositelných vícevláknových aplikací s pomocí standardních C++ 11 knihoven. Vysvětlíme typické problémy paralelních aplikací jako souběh [...]
 • CPP_THR
 • Délka 1 den
 • 10 ITK bodů
 • 6 termínů
 • Praha (5 300 Kč)

  Brno (5 300 Kč)

  Bratislava (230 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určen pro pokročilé vývojáře, kteří se chtějí seznámit s novými koncepty a třídami pro tvorbu přenositelných vícevláknových aplikací s pomocí standardních C++ 11 knihoven. Vysvětlíme typické problémy paralelních aplikací jako souběh operací na sdílených datech ("race condition") nebo uváznutí ("deadlock"). Představíme vlákna ("threads") a použítí paralelních úloh ("task parallelism"). Uvidíme kritické sekce důležité pro vzájemné vyloučení vláken a jejich použití u objektů typu "monitor". Podíváme se na předávání zpráv, výhody neblokujících operací a atomické datové typy.

»

Kurz je určen pro pokročilé vývojáře, kteří se chtějí seznámit s novými koncepty a třídami pro tvorbu přenositelných vícevláknových aplikací s pomocí standardních C++ 11 knihoven.

 • Používat třídy a funkce z moderních C++ 11 vícevláknových knihoven.
 • Vytvářet aplikace schopné využít současný masivně paralelní hardware.
 • Přemýšlet o základních problémech návrhu paralelního software.
 • Zkušenost s programováním v jazyce C++.
 • Třídy, konstruktory, destruktory, automatická správa zdrojů.
 • Velikou výhodou jsou předchozí zkušenosti s tvorbou vícevláknových aplikací pomocí jiných knihoven (Posix, WinAPI, MFC, ...).

1. Vlákna

 • Vytváření vláken pomocí třídy thread.
 • Fork and join model
 • Samostatná vlákna.
 • Předávání parametrů.
 • Transport výjimek.

2. Paralelní úlohy

 • Vytváření paralelních úloh pomocí async.
 • Návratová hodnota paralelní úlohy, třída future.
 • Čekání na výsledek paralelní úlohy.
 • Třída packaged_task.
 • Třída promise a detaily třídy future.
 • Třída shared_future.

3. Kritické sekce

 • Třída mutex
 • Vztah "happens-before", zamykání a odemykání.
 • Třída lock_guard a unique_lock
 • Monitor objekty.
 • Jednorázová inicializace pomocí call_once.

4. Signalizování pomocí condition variables

 • Producent a konzument. Metody notify a wait.
 • Falešné probuzení (spurious wakeup).
 • Protokol kolem změny stavu sdílené proměnné.

5. Atomické typy

 • Třída atomic
 • Blokující a neblokující operace.
 • Lock-free datové struktury.
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.