Důležitost školení zaměstnanců

úterý 26. července 2022

S rozvojem technologií na pracovišti vzniká tlak na odborníky a potřeba, aby se těmto změnám přizpůsobili, a to za pomoci rozvoje znalostí a dovedností. Jedním z nejlepších způsobů, jak tyto znalosti a dovednosti zaměstnanců zlepšit, je školení. Poskytování relevantního a konzistentního školení zaměstnancům může pomoci zlepšit výkonnost a efektivitu na celém pracovišti.

V tomto článku si vysvětlíme význam školení zaměstnanců a uvedeme si 5 možných přínosů.

Jaký význam má školení?

Ukazuje zaměstnancům, že si jich zaměstnavatel váží - realizace vzdělávacích programů na pracovišti pomůže zaměstnancům získat pocit, že do nich společnost investuje. Pokud budete své zaměstnance nadále učit novým dovednostem a schopnostem, nejenže se stanou lepšími pracovníky, ale budou se cítit jako produktivnější členové organizace. Tím se zlepší jejich morálka i dovednosti na pracovišti.

Zlepšuje IT a počítačové dovednosti - školicí programy pomáhají zaměstnancům osvojit si konkrétní počítačové dovednosti a IT témata, například jak používat softwarové systémy a aplikace. Společnosti mohou své zaměstnance vyškolit v tvorbě grafů a tabulek, úpravě dat v databázích a porozumění síťovým schématům, aby získali komplexnější znalosti o počítačích a pomohli tak zvýšit efektivitu na pracovišti.

Přínosy školení

1. Zvýšení produktivity a výkonnosti - když zaměstnanci absolvují školení, zlepší se jejich dovednosti a znalosti o práci a posílí se jejich důvěra ve vlastní schopnosti. Tím se mimo jiné zlepší jejich výkonnost a zefektivní se také jejich práce.

2. Snížení dohledu - ačkoli by školení zaměstnanců nemělo zcela odstranit potřebu dohledu, může výrazně snížit potřebu nadměrného dohledu na pracovišti.

3. Povýšení uvnitř organizace - když organizace potřebuje odborníky s novými nebo specifickými dovednostmi, nemusí jít nutně na trh práce a nabírat nové odborníky z vnějších zdrojů. Mohou se podívat dovnitř organizace a vybrat si potenciální zaměstnance, kteří mohou být povýšeni poté, co budou vyškoleni v novém souboru dovedností, které organizace potřebuje.

4. Zvýšení morálky - zaměstnanci organizací, kteří absolvují školicí programy, budou mít pocit, že jsou součástí příznivého pracovního prostředí, kde si jich váží, což zvýší jejich morálku a umožní jim přistupovat k plnění pracovních povinností s větší důvěrou.

5. Vylepšené a aktualizované technologie - Vzhledem k neustále se zvyšujícím technologickým změnám ve všech odvětvích pomůže seznámení se zaměstnanců s novými technikami v oblasti pokročilých technologií zvýšit efektivitu a produktivitu organizace.

Školíme moderním způsobem

Hybridní výuka - nástup pandemie donutil mnoho společností přizpůsobit se současné situaci a naučit nás pracovat online. Proto jsme se také rozhodli pro hybridní výuku. Firmy se tak nemusí spoléhat pouze na osobní školení a mohou se školit i online.

Školení GTT (GOPAS Telepresence Training) - Školení GTT probíhá ve speciálně upravených učebnách. V jedné z učeben je přítomen lektor a několik účastníků a kurz probíhá standardním způsobem. V další, takzvané "Teleprezenční učebně (GTT)", je přítomno několik účastníků a tato učebna je propojena s první učebnou pomocí videokonferenční technologie Cisco s obousměrným přenosem obrazu a zvuku ve vysoké kvalitě. Výsledkem je výuka, která se svou interaktivitou a kvalitou neliší od výuky v jedné třídě. Více informací o výuce GTT najdete v našem krátkém videu.

 

  

  

 

Jaké kurzy v GOPASu nabízíme, naleznete zde.

Nezmeškejte Letní slevy a do konce prázdnin získejte slevu na kurzy. Více informací v článku.