Důležité změny v Microsoft certifikacích

pondělí 25. ledna 2021

V posledním roce nabrala digitální transformace ještě na větší síle. Technologie zaznamenávají čím dál tím víc změn a požadavky na odbornost a vzdělání v digitalizaci rapidně roste.

Microsoft Certifikace dokazují vaše relevantní schopnosti a vzdělání potřebné na úspěšné vykonávání pracovní role na moderním digitálním trhu. Certifikace také pomáhají otvírat nové kariérní možnosti a podporují digitální transformaci ve vaší firmě. Je nesmírně důležité udržovat vaše znalosti a dovednosti aktuální a vaši certifikaci aktivní.

Microsoft svoje portfolio buduje na systému rolí a certifikací, s cílem pomoci k vyšší odbornosti a připravenosti. Tento systém po uplynulém roce však nezůstane bez změny.

Bezplatné obnovení Microsoft certifikací!

Od února 2021 si budete moct prodloužit svou certifikaci o další rok a to od data její expirace.

Od června 2021, vzhledem k rychlosti rozvoje nových technologií a množství změn, budou mít nové Microsoft certifikáty platnost pouze 1 rok.

Microsoft chce tímto dosáhnout co největší aktuálnosti svých certifikátů a pravidelnější aktualizaci odbornosti držitelů certifikátů. Více informací zde.

Výhody plynoucí z obnovy vaší certifikace

  • Zdarma si zajistíte, že vaše schopnosti a vzdělání bude aktuální
  • Pozvednete vaši úroveň znalostí na vyšší úroveň
  • Obnovíte si svou certifikaci bez placení za jinou zkoušku

Požadavky na obnovu certifikace

  • Musíte být vlastníkem certifikace, jejíž expirace je přibližně do 6 měsíců
  • Pro obnovení certifikace uveďte získané hodnocení na Microsoft Learn a to ještě před její expirací.

Jak si certifikaci obnovíte?

Všechny certifikace, které lze obnovit najdete v odkaze - Certification Dashboard

  1. Ujistěte se, že je váš profil spojený s Docs profilem na Microsoft Learn.
  2. Po zvládnutí online hodnocení bude vaše certifikace prodloužená o jeden rok od data jejího skončení.
  3. Pro úspěšné zvládnutí hodnocení doporučujeme využít edukační moduly, které jsou zdarma, a najdete je na stránce obnovy certifikátu.