Tradiční přístup k tvorbě IT strategie, kdy se mapují na požadavky „interních zákazníků“ již nefungují z prostého důvodu, svět kolem nás je mnohem komplexnější a propojenější, IT tedy nemůže fungovat jako pasivní naplňovatel požadavků z [...]
 • Q4IT_DITS
 • Délka 1 den
 • 0 ITK bodů
 • 6 termínů
 • Praha (12 860 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (na vyžádání)

Tradiční přístup k tvorbě IT strategie, kdy se mapují na požadavky „interních zákazníků“ již nefungují z prostého důvodu, svět kolem nás je mnohem komplexnější a propojenější, IT tedy nemůže fungovat jako pasivní naplňovatel požadavků z byznysu. Digitální IT Strategie je o změně paradigmatu o roli IT, kdy IT je neoddělitelnou součástí byznysu, aktivně spoluvytvářející budoucnost své organizace.

»

Zejména vedoucí IT nebo CIO. Kurz lze uspořádat formou workshopu v rámci tvorby nové strategie.

Kurz naučí účastníky aktuální trendy pro tvorbu digitální IT strategie včetně praktických cvičení.
Účastníci se seznámí s hlavními rozdíly oproti předchozím přístupům k IT Strategii metodou shora dolů.
Získají inspiraci v řadě příkladů strategických cílů pro znalostní éru. Kurz rozvíjí tyto dovednosti
v taxonomii SFIA : ITSP – Strategic planning, INOV – Innovation, GOVN - Governance, OCDV -
Organisational capability development

nejsou, v kurzu jsou využity některé koncepty modelu DCMM a teorie komplexních systémů,
kolaborativních sítí a konceptů informační teorie. Pro CIO a IT manažery doporučujeme absolvovat
kurz DCMM Masterclass, není to však podmínkou.

Většina pojmů užitých v kurzu je zachována v angličtině
Obsah kurzu může být uzpůsoben pro specifické potřeby, například půldenní verze
Kurz lze uspořádat formou workshopu cíleného k vytvoření nové IT Strategie

 • IT Strategie – tradiční přístupy ke tvorbě IT strategie dle metodik ITIL, ITSM, COBIT
 • Trendy řízení a dopady digitální transformace, digitální ekonomika
 • Teorie komplexních systémů a networked economy
 • Implikace pro řízení IT, adaptivní strategie
 • Role IT v digitální transformaci jako součást strategie
 • Lidský kapitál a znalostní ekonomika, příklady strategických cílů
 • Cvičení a test na konci kurzu Certification Digital IT Strategy
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.