Cílem tohoto kurzu je připravit účastníky na certifikaci Cisco® DevNet Associate a na vykonávaní různých činností v roli síťového automation inženýra. Studenti se naučí, jak implementovat jednoduché síťové aplikace s využitím Cisco platforem [...]
 • DEVASC
 • Délka 5 dní
 • 0 ITK bodů
 • 1 termin
 • Praha (60 000 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (2 500 €)

Cílem tohoto kurzu je připravit účastníky na certifikaci Cisco® DevNet Associate a na vykonávaní různých činností v roli síťového automation inženýra. Studenti se naučí, jak implementovat jednoduché síťové aplikace s využitím Cisco platforem jako jejich základu, a jak vytvářet automatizované workflows napříč oblastmi sítí, bezpečnosti, kolaboračních řešení, nebo výpočtové infrastruktury v datacentru. Kurz zároveň poskytne studentům možnost vlastnoručně řešit skutečné scénáře a problémy pomocí Cisco Application Programming Interface (API) a moderních vývojových nástrojů.

»

Standardně realizujeme kurz prezenční formou (onsite neboli ILT*) v ALEF Training centru. Po domluvě je možné zrealizovat kurz v prostorách klienta. Kurz je také možné realizovat formou on-line (vILT**) prostřednictvím videokonferenční platformy - Cisco Webex Meetings. Virtuální školení vedené instruktorem představuje kombinaci toho nejlepšího z tradičního kurzu v učebně a interaktivního školení bez nutnosti opouštět vlastní kancelář či pohodlí Vašeho domova. Přesvědčte se o špičkové kvalitě přenosu, videohovorů a efektivní týmové spolupráci.

Vysvětlivky: ILT - Instructor Led-Training - školení vedené instruktorem v učebně. ** vILT (Virtual Instructor-Led Training) - jde o formu distančního vzdělávání, kde instruktor vede školení z učebny prostřednictvím online platformy, na kterou se připojují studenti ze své kanceláře nebo pohodlí svého domova.

 • Základní počítačová gramotnost a orientace v operačním systému
 • Praktické zkušenosti s programováním (obzvláště Python)
 • Základní znalosti síťových protokolů a principů
 • Zkušenost s jakoukoli Cisco platformou

K tomu Vám mohou pomoci tyto doporučené předchozí kurzy:

 • Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA)

Účastníci obdrží přístup k elektronické verzi studijních materiálů.

 • Moderní vývoj aplikací
 • Postupy při vývoji aplikací
 • Dizajn aplikací
 • Úvod do síťových API
 • Používaní REST API
 • Popis možností programability na Cisco platformách
 • Úvod do různých Cisco platforem
 • Vztahy mezi sítěmi a aplikacemi
 • Modelově orientované programování s využitím YANG modelů
 • Nasazení aplikací
 • Testovaní a zabezpečování aplikací
 • Automizace konfigurace infrastruktury

Obsah LABů:

 • Parsování API datových formátu s použitím Python
 • Používaní Git pro Version Control
 • Identifikace aplikační architektury a dizajnových vzorů na obrázku
 • Implementace jednoduchého aplikačního vzoru a abstrakční metody
 • Analýza HTTP protokolových správ
 • Používaní nástroje Postman
 • Troubleshooting HTTP chybových kódu
 • Využití API pomocí Python
 • Používaní Cisco Controller API
 • Používaní Cisco Webex Teams™ Collaboration API
 • Interpretace základního síťového diagramu
 • Identifikace problémů s konektivitou aplikací
 • Základní operace s použitím Network Configuration Protocol (NETCONF)
 • Používaní Cisco Software Development Kit (SDK) a Python pro automatizační skriptování
 • Používaní Bash příkazů pro lokální vývoj
 • Vytvoření Python Unit testu
 • Interpretace Dockerfile
 • Používaní Docker příkazů pro konfiguraci lokálního vývojového prostředí
 • Nabourání se do nedostatečně ošetřené parametrizace skriptů
 • Vybudování Infrastructure Automation Workflow
 • Vlastní laptop může být výhodou, ale není nutnost.
 • Oficiální Cisco LAB

 

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.