Kurz je určený pro uchazeče, kteří potřebují mít základní teoretické a praktické znalosti v oblasti počítačových sítí využívajících IPv4 a IPv6 protokol a poskytnout dobrý technický základ pro navazující Cisco školení ve všech technologických [...]
 • CCNA
 • Délka 5 dní
 • 0 ITK bodů
 • 13 termínů
 • Praha (39 900 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (2 500 €)

Kurz je určený pro uchazeče, kteří potřebují mít základní teoretické a praktické znalosti v oblasti počítačových sítí využívajících IPv4 a IPv6 protokol a poskytnout dobrý technický základ pro navazující Cisco školení ve všech technologických oblastech. Tento kurz připraví uchazeče na certifikační zkoušku 200-301 Cisco Certified Network Associate (CCNA). Některé okruhy jsou ve formě samostudia. Kurz je obsahem náhradou kurzů ICND1 a ICND2, přičemž je doplněn o témata nových technologií jako SD-Access, SD-WAN, základy programability zařízení a taktéž obsahuje vybrané kapitoly z oblastí bezdrátových sítí a síťové bezpečnosti.

»

Kurz je určený pro uchazeče, kteří potřebují mít základní teoretické a praktické znalosti v oblasti počítačových sítí využívajících IPv4 a IPv6 protokol a poskytnout dobrý technický základ pro navazující Cisco školení ve všech technologických oblastech.

Tento kurz připraví uchazeče na certifikační zkoušku 200-301 Cisco Certified Network Associate (CCNA). Některé okruhy jsou ve formě samostudia. Kurz je obsahem náhradou kurzů ICND1 a ICND2, přičemž je doplněn o témata nových technologií jako SD-Access, SD-WAN, základy programability zařízení a taktéž obsahuje vybrané kapitoly z oblastí bezdrátových sítí a síťové bezpečnosti.

 • Základní znalost práce s počítačem
 • Základy IP adresace

Účastníci obdrží přístup k elektronické verzi studijních materiálů.

 • Základní funkce IP datových sítí, OSI a TCP/IP model, síťová média a typy kabeláže LAN sítě, Ethernet protokol
 • Základní konfigurace přepínače
 • Konfigurace a troubleshooting VLAN, trunků IP adresace (IPv4/IPv6)
 • Základní konfigurace směrovače
 • Statické a dynamické směrování, inter-VLAN routing
 • Úvod do protokolu Open Shortest Path First (OSPF)
 • Základy Spanning Tree protokolu (STP) and Rapid Spanning Tree protokolu (RSTP)
 • Konfigurace linkové agregace a L3 redundance WAN sítě a protokoly, VPN sítě
 • Nastavení DHCP, ACL, NAT, Overloading
 • Základní koncepty kvality služeb (QoS)
 • Základy bezdrátových sítí
 • Úvod do architektury sítí
 • Základy síťové programability a softvérově-definovaných sítí (SDN)
 • Úvod do technologií Cisco DNA Center™, Software-Defined Access (SD-Access), a Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN)
 • Správa Cisco zařízení - záloha konfigurací a software, licence, SNMP, syslog a NetFlow
 • Základy síťové bezpečnosti a obrany před hrozbami
 • Základní konfigurace zabezpečení síťových prvků
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.