CertNexus®, autorizovaný partner školení

pátek 29. září 2023

CertNexus® je globální poskytovatel certifikací zaměřených na nové technologie v oblasti obchodu, dat, vývoje, IT a bezpečnosti. Od příštího roku se můžete těšit na kurzy a certifikace v naší nabídce!

 

Proč certifikace CertNexus®?

Získáním certifikace CertNexus® prokážete své odborné znalosti! Certifikovaní odborníci mají potřebné dovednosti a znalosti k řešení nejaktuálnějších technologických problémů.

Certifikace CertNexus® v oblasti BIZ jsou zaměřeny na pozice úrovně C.

 

         

 

Oblasti certifikace CertNexus

 

 

Cybersecurity

 

Umožní vašim zaměstnancům zjistit nejčastější rizika spojená s používáním tradičních, mobilních a cloudových technologií a také to, jak chránit sebe i vaši organizaci před kybernetickými hrozbami.

 

Tento kurz se zabývá metodami a postupy reakce na incidenty, které jsou vyučovány v souladu s průmyslem, a představuje postupy a zdroje pro splnění legislativních požadavků týkajících se reakce na incidenty.

Tato certifikace je určena všem koncovým uživatelům počítačů, mobilních zařízení a internetu, aby mohli bezpečně používat technologie a minimalizovat bezpečnostní rizika.

Efektivně identifikovat, reagovat, chránit a řešit poruchové činnosti týkající se počítačových systémů. Kromě toho zjistíte, jak se vypořádat s měnícím se prostředím hrozeb a jak vyhodnocovat rizika a zranitelnosti, shromažďovat data, provádět analýzy, průběžně komunikovat, určovat rozsah, doporučovat nápravná opatření a správně hlásit výsledky.

Tato certifikační zkouška je určena pro vývojáře softwaru, testery a architekty, kteří umí programovat v různých programovacích jazycích pro jakýkoli typ platformy a mají zájem nebo musí vyvíjet vysoce bezpečné aplikace pro podnikové a organizační využití. Kandidáti budou také muset sestavovat nebo analyzovat specifikace a technické požadavky a vyvíjet aplikace, které je splňují. 

 

Internet of Things

Zjistěte, co může internet věcí přinést vaší organizaci. Různé obchodní a technické výzvy, které je třeba řešit.

Tento kurz je určen pro netechnické obchodní profesionály z oblasti řízení projektů, marketingu, prodeje a další zainteresované strany, které chtějí rozvíjet svou organizaci prostřednictvím technologických řešení IoT.

 

 

Zjistěte, co může internet věcí přinést vaší organizaci. Různé obchodní a technické výzvy, které je třeba řešit.

Tato certifikace je určena pro odborníky, kteří chtějí získat nezávislé, mezioborové základní znalosti, které jim umožní navrhovat, implementovat, provozovat a/nebo spravovat ekosystém IoT.

 

 

Získejte soubor dovedností v oblasti bezpečných konceptů, technologií a nástrojů IoT, které vám umožní získat schopného odborníka na bezpečnost IoT v široké škále funkcí souvisejících s IoT.

Tato certifikační zkouška je určena pro odborníky, kteří se snaží prokázat nezávislý, mezioborový soubor dovedností, který jim umožní navrhovat, implementovat, provozovat a/nebo spravovat bezpečný ekosystém IoT.

 

Artifical Intelligence (AI)

Poskytuje základní znalosti o umělé inteligenci, včetně základů umělé inteligence, implementací, jako je datová věda, vyhledávače a zpracování přirozeného jazyka, a dopadu umělé inteligence, což vám umožní posunout vaše podnikání vpřed.


Tento kurz je určen pro netechnické osoby, jako jsou vedoucí pracovníci, vedoucí pracovníci a další osoby s rozhodovací pravomocí, které mají zájem o rozvoj svého podnikání využitím síly umělé inteligence.

 

Vybudovat si znalosti a dovednosti v oblasti konceptů, technologií a nástrojů umělé inteligence, které uchazeči umožní stát se schopným odborníkem na umělou inteligenci v mnoha funkcích souvisejících s umělou inteligencí.

Tato certifikační zkouška je určena pro odborníky, kteří chtějí prokázat nezávislé, mezioborové znalosti v oblasti AI s důrazem na ML, které jim umožní navrhnout, implementovat a dodat řešení nebo prostředí založené na AI.

 
 
 
Bylo dosaženo významného milníku v automatizaci podnikání - generativní umělé inteligence. Navzdory tomu, že se objevila teprve nedávno, již začala významně ovlivňovat naše životy. Rychlé tempo, kterým se generativní AI rozvíjí, však může být ohromující. A navíc má tato oblast tolik aspektů, že může být obtížné se v ní vyznat a efektivně ji využít ke zlepšení podnikání.

Tento kurz je navržen tak, aby demystifikoval generativní AI pro profesionály z byznysu a také aby vysledoval její sílu k realizovatelným, reálným obchodním cílům. Poskytne vám základní znalosti o generativní AI, které budete potřebovat k pozvednutí organizace v této vzrušující době.

 

Data Science

 
 
Poskytuje základní znalosti o datové vědě, včetně konceptů a technologií, které mohou podniky využít k přeměně všech nezpracovaných dat na informace, které usnadňují rozhodování s cílem zlepšit a rozšířit obchodní úspěch.

Tento kurz je určen pro vedoucí pracovníky podniků a osoby s rozhodovací pravomocí, včetně generálních ředitelů, projektových manažerů, vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů, vedoucích pracovníků v oblasti marketingu a prodeje a technických konzultantů v oblasti prodeje, kteří chtějí rozšířit své znalosti a seznámit se s koncepty souvisejícími s vědou o datech. Kandidáty na tento kurz jsou i další jednotlivci, kteří se chtějí dozvědět více o základních koncepcích datové vědy.
 
 
 
 
Rozvíjejte dovednosti potřebné k zodpovídání otázek shromažďováním, zpracováním a přezkoumáváním souborů dat, používáním statistických modelů a algoritmů umělé inteligence k získávání a sdělování znalostí a poznatků.

Tento kurz je určen pro profesionály v oblasti podnikání, kteří používají data k řešení obchodních problémů. Typický student tohoto kurzu má několikaleté zkušenosti s výpočetní technikou, včetně určité zběhlosti v počítačovém programování.
 
 

Data Ethics

 
 
 
Seznamuje se základními koncepty technologické etiky, s tím, jak je lze aplikovat na nové technologie založené na datech, a s dopadem na organizaci, která ignoruje etické využívání technologií.

Tento kurz je určen analytikům, manažerům, vedoucím pracovníkům podniků a dalším osobám s rozhodovací pravomocí, které chtějí prokázat porozumění etickému využívání dat v podnikatelském prostředí.
 
 

 

Certifikace CertNexus® jsou zaměřeny na získání praktických dovedností a znalostí, které jsou důležité pro úspěšnou činnost v různých oblastech IT. Pokud se chcete stát certifikovaným IT profesionálem, certifikace CertNexus® jsou určeny právě vám.

 

Kdo vás bude kurzy provázet?

                               Vladimír Mužný

 

Nezávislý konzultant a vývojář databázových řešení na platformě Microsoft SQL Server od verze 7.0. V posledních letech se zabývá zejména školeními a vývojem projektů pro podporu a obsluhu výroby, a také vývojem řešení na platformě MS SQL Server Reporting Services. Zajímá se také o tvorbu řešení na platformě Microsoft Office SharePoint Server a vývojem řešení pro Office 365.

 

Mohlo by vás zajímat

  • Jsem v kurzu - 50 000 Kč na IT kurzy pro každého! » ZDE
  • Nové termíny webináře IT Ráno ZDARMA » ZDE
  • Plánované IT odborné konference » ZDE
  • Kurzy si můžete zopakovat ZDARMA v rámci GARANCE VĚDOMOSTÍ
  • Získejte výhody z IT Klubu » ZDE