Buďte ITIL® 4 specialistou

úterý 1. září 2020

Získejte kompletní přehled o řízení IT služeb za pomoci ITILu® 4. Na našich nových kurzech si vyzkoušíte implementaci ITIL® 4 procesů, podpůrných služeb, nastavení funkcí a rolí. Nejbližší termín jsme vypsali už 21. 9. 2020 v Praze. Školení je možné zakončit certifikační zkouškou.ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support [ITIL4CDS1T]
Tento kurz pokrývá „hlavní“ činnosti správy služeb a rozšiřuje současný rozsah ITILu tak, aby zahrnoval „vytváření“ služeb. Tento kurz se zaměřuje na integraci různých toků vytvářejících přidané hodnoty a jejich aktivit za účelem vytvoření, dodávky a podpory produktů a IT služeb a zároveň zahrnuje podpůrné postupy, metody a nástroje.

ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value [ITIL4DSV1T]
Tento kurz zahrnuje všechny typy zapojení a interakce mezi poskytovateli služeb a jejich zákazníky, uživateli, dodavateli a partnery. Zaměřuje se na transformaci poptávky na hodnotu prostřednictvím IT služeb. Modul zahrnuje klíčová témata, jako je návrh SLA, správa více dodavatelů, komunikace, řízení vztahů, návrh CX a UX, mapování cest zákazníků a další.

ITIL® 4 Specialist: High-Velocity IT [ITIL4HVIT1T]
Tento kurz ukazuje, jak fungují digitální organizace a digitální provozní modely ve vysokorychlostních prostředích. To pomáhá organizacím připravujícím se na digitální transformaci, aby fungovaly podobně, jako úspěšné technologické organizace. Tento modul zahrnuje použití pracovních postupů, jako je Agile a Lean, a technických postupů a technologií, jako je cloud, automatizace a automatické testování, se zaměřením na rychlé dodání produktů a služeb s cílem získat maximální hodnotu.

ITIL® 4 Specialist: Direct, Plan and Improve [ITIL4DPI1T]
Tento kurz poskytuje účastníkům praktické dovednosti potřebné k vytvoření „učící se a zlepšující se“ IT organizace se silným a efektivním strategickým směrem. Kurz se zabývá vlivem a dopadem agilních a štíhlých způsobů práce a tím, jak je lze využít ve prospěch IT organizace. Poskytne odborníkům praktické nástroje plánování a poskytování neustálého zlepšování. Tento kurz pokrývá jak praktické, tak i strategické prvky.