Nejnovější kurzy Python právě v nabídce!

Tato série kurzů je určena pro všechny zájemce o programování v jazyce Python.
Tento univerziální programovací jazyk je mimořádně populární, jeho zdrojový kód se čte velmi dobře a dá se rychle naučit. Je skvělý pro výuku algoritmizace a programování.

Se svou elegantní syntaxí je předurčen pro rychlé prototypování ve velmi široké sféře použitelnosti od testování přes web aplikace až po datovou analýzu a pokročilou analytiku, jako jsou např. různé aplikace strojového učení ve standardním i v distribuovaném prostředí velkých dat (Big Data).

 

Python - datová analýza (Pandas) [PYTHON_DATAN]

Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří hledají flexibilní nástroj pro analýzu dat, zájemců o zpracování dat v programovacím jazyce Python, kteří ho plánují použít pro manipulaci, analýzu a vizualizaci dat, resp. pro nasazení v oblasti Data Science.
Osnova kurzu:

 • Modul Pandas, NumPy
 • Práce s daty
 • Časové řady, vizualizace


Python I - úvod do programování [PYTHON_INTRO]

Kurz je určen pro začátečníky, kteří se chtějí naučit základům moderního, elegantního a vysoce efektivního jazyka Python. Během tohoto kurzu se naučíte základní vlastnosti jazyka, používat funkce a datové struktury a základy objektově orientovaného programování v jazyce Python.
Osnova kurzu:

 • Základní datové typy
 • Práce s řetězci, s kolekcemi, soubory
 • Funkce, moduly a balíčky 


Python II - pokročilé techniky [PYTHON_ADV]

Kurz je určen pro všechny programátory, kteří mají zkušenost s programováním v jazyce Python na úrovni kurzu PYTNON_INTRO nebo zkušených vývojářů, kteří mají zkušenosti s jinými programovacími jazyky a chtějí na Python přejít. Na kurzu se naučíte pokročilejší prvky jazyka jako je OOP, paralelní programování, základy funkcionálního programování, získat přehled o modulech a balíčcích ve standardní knihovně, ale například io testování nebo síťové komunikaci, ale i mnoho dalších potřebných témat.
Osnova kurzu:

 • Pokročilé OOP techniky, konstrukty jazyka
 • Funkcionální programování v Pythonu, tvorba skriptů
 • CPython, zajímavé moduly a balíčky
 • Testování, aplikace s GUI 


Python - BigData a Hadoop [PYTHON_BIGDATA]

Kurz představuje vývoj Big Data v prostředí programovacího jazyka Python. Python je nejdůležitějším jazykem nejen pro vývojáře aplikací, analytiky dat, ale především pro profesionály v oblasti Data Science. Pojem Big Data se momentálně odráží v mnoha oblastech a sektorech národního hospodářství, a proto je nutné nejen získat teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti se zpracováním velkého množství dat.
Osnova kurzu:

 • MapReduce v Python
 • Jazyk Pig a Python, Spark / Yarn
 • Základy strojového učení z dat, vizualizace dat
 • Workflow Management v Python (Oozie) 


Python - vývoj webových aplikací [PYTHON_WEB]

Kurz je určen pro všechny zkušené programátory v jazyce Python, kteří chtějí získat přehled o možnostech použití tohoto jazyka pro tvorbu webových aplikací a webových služeb. Na kurzu se naučíte používat framework Flask, šablónovací systém Jinja2 pro tvorbu webových aplikací. Také se naučíte vytvářet a používat REST a SOAP webové služby.
Osnova kurzu:

 • Webové aplikace
 • Webové služby 


Python III - vývoj databázových aplikací [PYTHON_DB]

 

Kurz je určen pro všechny zkušené programátory v jazyce Python, kteří chtějí získat přehled o možnostech použití tohoto jazyka na přístup k datovým zdrojům. Na kurzu se naučíte používat SQL i NoSQL databáze, ale i objektově relační mapování SQLAlchemy.
Osnova kurzu:

 • Práce se souborovým systémem
 • Práce s databázem

Kompletní nabídku kurzů programovacíhbo jazyku Python najdete zde.
 
Aktualizováno: 05.03.2020
Publikováno: 04.03.2020