Java Bootcamp – Letní výcvikové středisko Javy

"Gumpe, jak to, že jste to složil tak rychle!"
"Byl to rozkaz, seržante"
"Ježíšikriste! To je náš novej rekord! Nejradši bych vás hned doporučil do důstojnický školy, vojíne Gumpe!"

Řvát na vás jako na Forresta Gumpa nikdo nebude, ale stejně jako on  budete muset tvrdě dřít, abyste se naučili běhat v Javě dokonale. První termíny jsou vypsané už od 14. 8. 2020.

 

Naučíte se vyvíjet aplikace, které poběží na systémech Windows, Linux, Android, Mac OS X, AIX, HPUX a Solaris. Porozumíte Javě nejpoužívanějšímu jazyku v oblasti podnikových aplikací.

Tvorba webových systémů s využitím Spring Boot a React
[GJB_SBREACT]
Kurz se zaměřuje na problematiku tvorby webových systémů v jazyce Java (OpenJDK) s využitím moderních technologií jako je Spring Boot na serverové straně a React na straně front-endu. 
Osnova kurzu
 • implementace n-vrstvé architektury back-endu   
 • representational State Transfer (REST), Swagger
 • implementace webového rozhraní s JavaScript
 • Material Design
 • Docker
 
Vývoj databázových aplikácí ve Spring framework
[GJB_SPRINGDB]
Kurz se zaměřuje na přístup Java aplikací do databáze. V rámci kurzu se probírají různé způsoby implementace s využitím Java Database Connectivity (JDBC, JdbcTemplate, Java Persistance API (JPA), Spring Data a MyBatis. 
Osnova kurzu
 • implementace připojení do databáze prostřednictvím JDBC
 • zjednodušení pomocí nástavby v podobě JDBC Template
 • objektově relační mapování
 • implementace vybraných Java Persistence Query Language (JPQL) dotazy
 • koncepty transakcí a jejich propagace
 • převod JPQL dotazů do Spring Data
 • framework MyBatis
 
Webové služby REST a GraphQL v Spring Boot
[GJB_SBREST] 
Kurz webových služeb pokrývá možnosti komunikace mezi systémy prostřednictvím Representational State Transfer (REST) ​​a GraphQL. 
Osnova kurzu 
 • datové typy JavaScript Object Notation (JSON) a Extensible Markup Language (XML) 
 • mapování pomocí knihovny Jackson a Java Architecture 
 • koncepty architektury REST 
 • implementace v Spring Boot, Swagger 
 • jazyk GraphQL 
 • získávání dat pomocí funkce Selenium 
 • Spring Security 


Aktualizováno: 15.07.2020
Publikováno: 14.07.2020