Absolvujte ITIL Service Strategy i s certifikační zkouškou!

Service strategy je první fáze životního cyklu poskytování IT služeb podle doporučení ITIL. Úkolem této fáze je zvážit všechny aspekty požadavků na novou IT službu na změnu v existující službě v souladu s obchodní i IT strategií.
 

V rámci této fáze je zvážit všechny aspekty požadavků na novou IT službu na změnu v existující službě v souladu s obchodní i IT strategií. V rámci této fáze je potřeba zajistit funkční i nefunkční požadavky na danou IT službu, zvážit službu v kontextu celého portfolia poskytovaných služeb, posoudit potřebné zdroje a vyhodnotit finanční náročnost.

500x281-(2).png 

O kurzu:

Na třídenním akreditovaném kurzu ITIL Service Strategy + certifikační zkouška [ITIL3SST] se zaměřujeme na jednotlivé principy, dílčí aktivity, metody a nástroje použití v jednotlivých procesech. 
 
Dále se zaměřujeme na role (a jejich odpovědnosti) definované v těchto procesech, na využívané technologie a v neposlední řadě na implementaci a s ní spojené výzvy a rizika.

Na konci školení získáte znalosti a dovednosti, abyste:

Porozuměli základům Strategie služeb
Porozuměli významu principů a základních pojmů Strategie služeb
Seznámili se s aktivitami, metodami a technikami používanými v každém procesu ze Strategie služeb a jeho rozhraním s jinými procesy
Pochopili důležitost governance
Uvědomili si potřebu uspořádat Strategii služeb tak, abyste dosáhli vysoce výkonné organizace
Vysvětlili, jak implementovat Strategii služeb
Porozuměli technologickým a implementačním aspektům Strategie služeb
Pochopili výzvy, kritické faktory úspěchu (CSF) a rizika související se Strategií služeb
 

Kurz je určen:

Všem, jejich pracovní náplní je provoz IT služeb, nebo těm, které provoz IT služeb zajímá. Jedná se především o IT manažery, IT finanční manažery a Relationship manažery.
 
"Accredited ITIL® trainings are provided by ict-123.com, s.r.o. and ITE-learning company accredited by PeopleCert Examination Institute." "ITIL® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena."

Mohlo by vás zajímat

SLEVA 30% na certifikaci ITIL® 4!

Absolvovat kurzy z oblasti řízení IT se u nás vyplácí! A u kurzů ITIL to nyní platí dvojnásob! Pro všechny držitele certifikace ITIL 3 Foundation nabízíme slevu 30% z ceny certifikace ITIL 4 Foundation! Zjistit více »
 

Víte, jak správně zvolit IT strategii?

Představujeme zbrusu nový kurz IT strategie [ITSTRA], na kterém by neměli chybět žádní manažeři odpovědní za oblast IT ve firmě, projektoví a procesní manažeři! Kurz IT strategie poskytuje ucelený pohled na celý proces přípravy IT strategie, rozpracovává jednotlivé kroky a ukazuje metody a nástroje k tomu potřebné. Zjistit více »
 

Dostaňte Vaše IT pod kontrolu! Přijďte na ITIL® 4!

Získejte kompletní přehled o řízení IT služeb za pomoci best practice frameworku ITIL®. Na našich nových kurzech ITIL 4 Foundation [ITIL4F] a ITIL 4 Foundation prakticky [ITIL4FP] si vyzkoušíte implementaci ITIL® procesů, podpůrných služeb, nastavení funkcí a rolí.
Zjistit více »

rizeni480x250.png
Aktualizováno: 22.03.2019
Publikováno: 11.03.2019