Novinka! Kurzy Gopas Java Bootcamp

Chcete vyvíjet aplikace, které poběží na systémech Windows, Linux, Android, Mac OS X, AIX, HPUX a Solaris? Chcete porozumět nejpoužívanějšímu jazyku v oblasti podnikových aplikací? Zajímá vás, jak aplikační server Java EE řídí deklarativní transakce s Java Persistence API nebo jako nasadit Spring Framework na Tomcat?

Nebojíte se výzvy? Pak se již brzy budete moci zúčastnit unikátního GOPAS Java Bootcampu!
 
 • kurzy reflektují nejnovější trendy ve vybraných oblastech
 • hlavním cílem je vytvořit vybranou demo aplikaci využívající dané technologie probírané na kurzu
 • odnesete si z kurzu prezentace a demo projekt (y)


Tvorba webových systémů s využitím Spring Boot a React [GJB_SBREACT]
Kurz se zaměřuje na problematiku tvorby webových systémů v jazyce Java (OpenJDK) s využitím moderních technologií jako je Spring Boot na serverové straně a React na straně front-endu.
 
Osnova kurzu
 • implementace n-vrstvé architektury back-endu   
 • representational State Transfer (REST), Swagger
 • implementace webového rozhraní s JavaScript
 • Material Design
 • Docker

Vývoj databázových aplikácí ve Spring framework [GJB_SPRINGDB]

Kurz se zaměřuje na přístup Java aplikací do databáze. V rámci kurzu se probírají různé způsoby implementace s využitím Java Database Connectivity (JDBC, JdbcTemplate, Java Persistance API (JPA), Spring Data a MyBatis.
 
Osnova kurzu
 • implementace připojení do databáze prostřednictvím JDBC
 • zjednodušení pomocí nástavby v podobě JDBC Template
 • objektově relační mapování
 • implementace vybraných Java Persistence Query Language (JPQL) dotazy
 • koncepty transakcí a jejich propagace
 • převod JPQL dotazů do Spring Data
 • framework MyBatis

Webové služby REST a GraphQL v Spring Boot [GJB_SBREST] 

Kurz webových služeb pokrývá možnosti komunikace mezi systémy prostřednictvím Representational State Transfer (REST) ​​a GraphQL. 

Osnova kurzu 
 • datové typy JavaScript Object Notation (JSON) a Extensible Markup Language (XML) 
 • mapování pomocí knihovny Jackson a Java Architecture 
 • koncepty architektury REST 
 • implementace v Spring Boot, Swagger 
 • jazyk GraphQL 
 • získávání dat pomocí funkce Selenium 
 • Spring Security 
 

Aktualizováno: 18.02.2020
Publikováno: 03.02.2020