Praha, 19. listopadu 2019 – Předstoupit před větší skupinu lidí a přesvědčit je o svém názoru nebo nápadu není pro většinu z nás jednoduché. Schopnost prezentovat své myšlenky a návrhy do značné míry ovlivňuje dosažení kýžených cílů prezentace. A to platí podobně při obchodním jednání, odborné konferenci, vystoupení před studenty univerzity, kde chcete nalákat nové talenty či při prezentacích nadřízeným, jejichž úspěch může ovlivnit i následnou kariéru ve firmě. Mnohé chyby se při prezentování neustále opakují – čemu se vyhnout, abyste svým projevem zaujali?

Prezentace „odnikud nikam“

Prezentace bez struktury a gradace, která přeskakuje od jednoho tématu ke druhému, posluchače zmate a otráví. Přestanou sledovat, co říkáte, takže je o svém záměru nepřesvědčíte, případně si nic nezapamatují. „Aby měla prezentace hlavu a patu, musíte si předem ujasnit, co chcete říct a komu. Systém start-cíl, kdy začnete prvním snímkem a ‚jedete‘ k poslednímu, není dobrou cestou,“ radí Jana Čadinová, lektorka Počítačové školy GOPAS.

Amatérský design

PowerPoint a jiné prezentační nástroje nabízejí nepřeberné možnosti, jak dodat prezentacím na pestrosti, ale pozor na opakované nešvary. Největší a častou chybou je příliš odrážek mnoha úrovní. Mezi další patří nekonzistentní design, zuřivé barvy, příliš malý kontrast, irelevantní kliparty, rušivé animace a obrázky nízké kvality. Používejte jednoduché a snadno čitelné fonty, tmavé písmo na světlý podklad, šetřete efekty a dejte pozor, aby využité grafy a schémata byly přehledné a posluchači měli i z dálky šanci rozluštit jejich obsah.

Špatné a kontroverzní vtipy

Humor v prezentacích je vynikající k uvolnění publika, navázání kontaktu a zlepšení atmosféry. To ale neplatí o špatných vtipech, protože ty v posluchačích okamžitě vyvolají negativní naladění. Vždy se vyhýbejte vtipům o politice, se sexuálním nebo rasistickým podtextem. Naopak dobře zabírají vtipné historky ze života, zvláště když prezentující umí využít mírně sebepodceňující tón.

Start omluvou

Začínat omluvou je velká chyba. Publiku nezáleží na tom, že jste uvízli v provozu, zapomněli jste své poznámky nebo neměli čas se připravit. Vyhněte se i konstatování: „Vím, že tento předmět je trochu suchý, takže se vás pokusím příliš nenudit“, „Omlouvám se, že jsem opravdu nervózní, nesnáším mluvení na veřejnosti“ nebo „Je mi líto, že tento snímek je opravdu obtížně čitelný. “

Jajáčkovství

Chyba, kterou mnozí prezentující dělají, je zahájení prezentace mluvením o sobě nebo o společnosti, kterou zastupují. „Chcete-li publikum přimět vnímat to, co jim říkáte, musíte jim pomoci pochopit, proč by měli poslouchat. Součástí toho může být i krátká informace, proč zrovna vy jste člověk, jenž má k tématu co říci, nikdy však nezačínejte vynášením své kvalifikace a odborných znalostí. Ideální je, pokud vás před zahájením představí někdo jiný,“ doporučuje Jana Čadinová.

Příliš mnoho informací

Čím více toho řeknete, tím méně si posluchači zapamatují. Nadšení pro přednášenou problematiku je přínosné, nesmíte ale publikum doslova utlouct fakty. „Snaha sdělit toho co nejvíce většinou také vede ke zrychlení řeči, takže pro posluchače je tím obtížnější prezentaci sledovat. Efektivnějším způsobem je vybrat několik klíčových bodů, které dokumentují hlavní myšlenku a rozvádějí ji,“ doporučuje Jana Čadinová.

Monotónní projev

Přizpůsobte se publiku a dbejte na maximální srozumitelnost. Cílem prezentace je zaujmout posluchače a podat své téma tak, aby si z něj co nejvíce „odnesli“, ne prezentovat to, jaký jste odborník. Rozhodně nikdy nečtěte texty z prezentace, mluvte nahlas a pracujte s tónem hlasu, mezi zásadními sděleními dělejte krátké pauzy. Strohý mechanický projev nefunguje, stejně jako rozmáchlá teatrálnost, která odvádí pozornost od obsahu sdělení

Problémy s technikou

Většina prezentujících často bojuje s nefunkční technikou. „Mnoho prezentací zabíjí špatný zvuk či dokonce samotné selhání propojení notebooku s projektorem či LCD,“ říká Michal Černý, zástupce společnosti Audiopro. „Podobným situacím lze ale jednoduše předejít. V době technických vychytávek všeho druhu lze najít jednoduché řešení, například malé bezdrátové zařízení, pomocí kterého se snadno připojíte a obratem můžete prezentovat přes jakoukoli síť, projektor nebo displej.“

Časový skluz

Načasování je zásadní. Pokud přetahujete, nejenže ztrácíte pozornost a náklonnost posluchačů, ale také znesnadňujete situaci všem, kteří následují po vás. Příprava na prezentaci musí zahrnovat i to, abyste věděli, kolik času potřebujete na jednotlivé části prezentace. Dopředu musíte být připravení na to, že bude třeba vaše vystoupení pružně natáhnout nebo zkrátit. Sledujte čas a ujistěte se, že máte vždy prostor na shrnutí vašich závěrů – na tom totiž záleží, co si posluchači zapamatují. Nikdy nezastavujte střihem, pokud váš čas vypršel.

Nervy na pochodu

Pokud jste nervózní, pravděpodobně se u vás vyskytnou fyzické příznaky, jako je sucho v ústech, zpocené dlaně, bušení srdce a docela možná i třas. Je však nepravděpodobné, že si publikum všimne těchto indikátorů, pokud jim to nedovolíte. Jestliže jste nervózní, dejte pozor na vaše oblíbené plevelné výrazy a držte na uzdě i hněv, kterým mnoho lidí nervozitu ventiluje. Mezi jednoduché techniky pro uklidnění nervů patří pomalé hluboké vdechy, ideální je přeměna nervozity v pozitivní energii.