Kurz A0 je teoretický, zaměřený na představení základních technik, technologií a terminologie komunikace v datových sítích. Absolvent získá všeobecný přehled o Internetworkingu, bude seznámen s OSI modelem a rodinou protokolů TCP/IP, tedy [...]
 • A0
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 5 termínů
 • Praha (11 000 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (460 €)

Kurz A0 je teoretický, zaměřený na představení základních technik, technologií a terminologie komunikace v datových sítích. Absolvent získá všeobecný přehled o Internetworkingu, bude seznámen s OSI modelem a rodinou protokolů TCP/IP, tedy nezbytnými předpoklady pro orientaci v základech síťové komunikace a pro plné porozumění navazujících kurzů (A1, A2, ...)

»
Účastníci obdrží kopii předváděných prezentací
 • Úvod do Internetworkingu (základní prvky počítačových systémů, převody mezi číselnými soustavami - binární, dekadické a hexadecimální), základní terminologie, představení OSI referenčního modelu a rodiny protokolů TCP/IP, popis zařízení pracujících na ruzných vrstvách OSI modelu (hub, bridge, switch, router, firewall, AAA server, remote access server...) a různých síťových topologií.
 • Typy sítí, jejich funkce, činnost a základní komponenty včetně použitých medií a protokolů (LAN - Ethenet, Fast a Gigabit Ethernet protokol, WAN - vytáčené spojení (ISDN, xDSL atd.), pevné linky a packet- switchované sítě (Frame- Relay), MAN, SAN, CN a VPN
 • Základy funkce přepínačů
 • TCP/IP- protokoly síťové (IP, ICMP, ARP, RARP, DHCP) a transportní (TCP, UDP) vrstvy včetně popisu záhlaví
 • IP adresace (subnetting, VLSM) a směrování (Distance- Vector a Link- State protokoly )
 • Aktuální nabídka
  Školicí místo
  Jazyk kurzu

  Uvedené ceny jsou bez DPH.