Kurz je vhodný pro vývojáře webových aplikací, kterí chtějí udržet krok s moderními metodami v PHP a dokázat zabezpečit nejen firemní aplikace před nejčastějšími hrozícími útoky a pro kvalitní ochranu citlivých dat v souladu s GDPR.
 • INTPH_SEC
 • Délka 2 dny
 • 20 ITK bodů
 • 5 termínů
 • Praha (9 200 Kč)

  Brno (9 200 Kč)

  Bratislava (400 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je vhodný pro vývojáře webových aplikací, kterí chtějí udržet krok s moderními metodami v PHP a dokázat zabezpečit nejen firemní aplikace před nejčastějšími hrozícími útoky a pro kvalitní ochranu citlivých dat v souladu s GDPR.

»
 • Na mnoha příkladech budou demonstrovány užitečné novinky v posledních verzích PHP 7+.
 • Vývojáři se dále naučí využívat moderní bezpečné kryptografické funkce a algoritmy, dostupné od PHP 7(.2)+ v extenzi cross-platformní knihovny Sodium (pro Java, JavaScript, Python, Perl, ...).
 • Na kurzu bude vysvětleno a vyzkoušeno, jak zabezpečit projekt webové aplikace před nejčastějšími způsoby útoků! Jak kódovat webové aplikace v souladu s GDPR compliance.
 • Znalost PHP přibližně v rozsahu kurzu INTPH1.
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Práce s populárními balíčky PHAR (PHP Archive, obdoba JAR v Javě):

 • Vytvoření PHAR archivu z vlastní aplikace,
 • Spouštění .phar,
 • Použití komprese,
 • Zabezpečení proti modifikaci, atd.

Zabezpečení citlivých informací ve webových aplikacích:

 • Bezpečné hashovací vs. nedávno prolomené algoritmy,
 • Automatické solení od PHP 7+,
 • Nový hashovací algoritmus v PHP 7.2+ využívající paměťové náročnosti,
 • Způsob lámání hashovaných údajů, atd.

Revoluční cross-platformní knihovna Sodium s moderními kryptografickými funkcemi:

 • Využití v základu od PHP 7.2+,
 • Instalace z PECL pro PHP 7+.

Symetrické a asymetrické šifrování v PHP:

 • S extenzí Sodium (heslo vs. tajný klíč, nonce, veřejný klíč)
 • S alternativou OpenSSL, k nově zrušené extenzi mcrypt od PHP 7.2.

Replay attack a ochrana pomocí nonce při šifrování.

  Aktuální největší bezpečnostní hrozby webových aplikací a ochrana proti nim v PHP:

  • Cross-site Scripting (XSS),
  • SQL injektáž a ochrana díky Prepared Statements,
  • Web Parameter Tampering,
  • Injektáž PHP kódu ve webových aplikacích,
  • Local File Inclusion, Remote File Inclusion,
  • Path Traversal,
  • PHP object injection a ochrana při deserializaci v PHP 7+.

  Validace vstupních dat uživatele v PHP 7.

   Nástroje pro sledování a modifikaci HTTP(S) komunikace, využití sniffovacího nástroje při kontrole zabezpečení webové aplikace.

    Tvorba webové aplikace v souladu s GDPR:

    • Identifikace citlivých (obecných a zvláštních osobních) údajů,
    • Metody jejich ochrany,
    • Pseudonimizace a anonymizace citlivých údajů, v PHP tvorba GDPR compliant webových aplikacích.

    Citlivé údaje z geolokace a práce s EXIF, ochrana před jejich zneužitím dle GDPR.

    Aktuální nabídka
    Školicí místo
    Jazyk kurzu

    Uvedené ceny jsou bez DPH.