Kurz je určen všem, kteří se chtějí seznámit se základními rysy jazyka XML a jeho příbuzných technologií. Na kurzu se seznámíte s pojmy jako namespace, xml schéma, validace xml dokumentu, transformace, prohledávání stromu a naučíte se používat [...]
 • INTXM
 • Délka 2 dny
 • 20 ITK bodů
 • 4 termíny
 • Praha (7 600 Kč)

  Brno (7 600 Kč)

  Bratislava (340 €)

 • Začátečník

Kurz je určen všem, kteří se chtějí seznámit se základními rysy jazyka XML a jeho příbuzných technologií. Na kurzu se seznámíte s pojmy jako namespace, xml schéma, validace xml dokumentu, transformace, prohledávání stromu a naučíte se používat základní nástroje pro práci s XML dokumenty.

»

Kurz je určen všem, kteří se chtějí seznámit se základnímy rysy jazyka XML a jeho příbuzných technologií.

 • Vytvářet správně strukturované XML dokumenty.
 • Validovat XML pomocí XSD nebo DTD.
 • Schopnost čtení DTD a XSD deklarací.
 • Schopnost editace značkovacího textu.
 • Velikou výhodou jsou předchozí zkušenosti s HTML.

Úvodní informace

 • Oblasti použití XML.
 • Historie XML a značkovacích jazyků HTML, SGML.
 • Struktura XML aplikace.
 • Přehled a použití XML editorů.
 • Přehled XML parserů, DOM, SAX knihovny.

Struktura XML

 • Základní názvosloví: otevírací, uzavírací značka, atributy.
 • XML entity.
 • Model XML dokumentu, parent, child, sibling vztahy.
 • Typy uzlů: element, atribut, text, komentář, procesní instrukce.
 • XML a znakové sady, Windows 1250, ISO 8859-2, UTF-8, UTF-16.
 • Správně strukturovaný dokument.

Návrh XML dokumentu

 • Vytvoření slovní zásoby.
 • Povolené znaky v XML názvech, jmenné konvence.
 • Best practices.
 • Samostatné cvičení.

Document Type Definition

 • Interní a externí DTD.
 • Instrukce ELEMENT, ATTLIST.
 • Sekvence child elementů, alternativní obsah.
 • Četnosti child elementů.
 • Smíšený obsah.
 • Výchozí hodnota atributů, výčty.
 • Samostatné cvičení.

Jmenné prostory

 • Funkce a označování jmenných prostorů.
 • Příklad mixování slovních zásob.
 • Jazyky XHTML, SVG, MathML, CML a jiné.

XML Schema

 • Jednoduché a složené datové typy.
 • Restrikce a extenze.
 • Způsoby organizace child elementů.
 • Globální, lokální deklarace.
 • Metody návrhu XML schemat.
 • Samostatné cvičení.

Prezentování XML obsahu

 • XML a CSS styly.
 • XSL transformace a XPath.
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.