Na tomto kurzu se naučíte, jak správně navrhnout a nasadit virtualizační platformu Microsoft Hyper-V a to včetně vysoké dostupnosti a zajištění Disaster Recovery.
  • GOC206
  • Délka 4 dny
  • 40 ITK bodů
  • 6 termínů
  • Praha (22 800 Kč)

    Brno (22 800 Kč)

    Bratislava (1 000 €)

  • Mírně pokročilý

Na tomto kurzu se naučíte, jak správně navrhnout a nasadit virtualizační platformu Microsoft Hyper-V a to včetně vysoké dostupnosti a zajištění Disaster Recovery.

»

Kurz je určen budoucím správcům virtualizace na Hyper-V, kteří se chtějí kompletně vzdělat v ovládání, nastavení, správě a dlouhodobé údržbě virtualizace na platformě Microsoft

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Úvod do platformy Microsoft Hyper-V
Plánování nasazení a požadavky pro Microsoft Hyper-V
Instalace a konfigurace Microsoft Hyper-V na grafické a core instalaci Windows Server
Vazby na další komponenty (úložiště, síť, přístup, apod.)
Konfigurace úložiště
Konfigurace sítě
Vytváření a konfigurace VM
Základní práce s VM
Nasazení Windows Failover Cluster pro potřeby vysoce dostupné virtualizace
Vytváření a správa vysoce dostupných VM
Nasazení technologie Hyper-V Replica
Vytváření a správa replikovaných VM
Možnosti zálohování a obnovy

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.