Vyvíjíte webové aplikace a přemýšlíte o začlenění bezpečnostního testování do jejich životního cyklu? Pak je tento kurz určen právě Vám. Dozvíte se kdy a jak webovou aplikaci efektivně testovat. Naučíte se, jak provádět manuální i automatické [...]
 • GOC55
 • Délka 5 dní
 • 75 ITK bodů
 • 6 termínů
 • Praha (31 000 Kč)

  Brno (31 000 Kč)

  Bratislava (1 350 €)

 • Pokročilý

Vyvíjíte webové aplikace a přemýšlíte o začlenění bezpečnostního testování do jejich životního cyklu? Pak je tento kurz určen právě Vám. Dozvíte se kdy a jak webovou aplikaci efektivně testovat. Naučíte se, jak provádět manuální i automatické testy bezpečnosti a jak vhodně jednotlivé testovací metody kombinovat. Seznámíte se s projektem OWASP, s jeho metodikami a volně dostupnými nástroji. Po absolvování kurzu budete schopni provést samostatně penetrační testy webové aplikace, správně ohodnotit rizika spojená s nalezenými zranitelnostmi, a vystavit závěrečnou zprávu s výsledky bezpečnostního testu. Mimo to se naučíte, jak vhodně evidovat a revidovat bezpečnostní nálezy a jak měřit přínosy zavedení bezpečnostního testování.

»

Kurz je určen hlavně vývojářům webových aplikací a začínajícím penetračním testerům, ale také vedoucím pracovníkům IT (CIO) nebo managementu organizace, který je odpovědný za informační bezpečnost (CISO).

Studijní materiál GOPAS, a.s.

Úvod do řízení kvality softwaru

 • Dopady testování
 • Kdy, co a jak testovat
 • Zařazení bezpečnostních testů do životního cyklu aplikace
 • Modelování hrozeb
 • Tvorba testovacích případů a scénářů
 • White box vs. black box testování
 • Testovací metody a postupy
 • Metriky pro měření přínosů bezpečnostních testů

Seznámení s Open Web Application Project (OWASP)

 • Přínosy OWASP pro testování webových aplikací
 • Zajímavé nástroje
 • Doporučené dokumenty a příručky
  • OWASP Testing Guid
  • Application Security Verification Standard (ASVS)

Bezpečnostní testování webových aplikací podle OWASP

 • Mapování prostředí
 • Mapování webové aplikace
 • Testování autentizace
 • Testování autorizace
 • Testování session managementu
 • Testování validace vstupů
 • Testování error handleringu
 • Testování kryptografie
 • Testování obchodní logiky
 • Testování klientských operativ

Checklisty pro testování

Automatické testování bezpečnosti

Klasifikace zranitelností

 • Common Vulnerability Scoring System (SVSS)

Tvorba závěrečných zpráv

 

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.