Pětidenní kurz kompletní správy System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) a jeho možností pro správu software-defined datových center a virtuálních sítí.
  • GOC236
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 5 termínů
  • Praha (22 500 Kč)

    Brno (22 500 Kč)

    Bratislava (1 000 €)

  • Mírně pokročilý

Pětidenní kurz kompletní správy System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) a jeho možností pro správu software-defined datových center a virtuálních sítí.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Úvod do virtualizace serverových operačních systémů
Přehled možností Hyper-V virtualizace
Instalace a rozchození Virtual Machine Manageru (VMM)
Správa úložišť a jejich aktualizací
Konfigurace a přizpůsobení VMM knihoven a jejich obsahu
Správa virtuálních sítí a jejich stavebních prvků
Vytváření a správa virtuálních počítačů pomocí Virtual Machine Manager
Správa cloudů ve VMM
Správa služeb ve VMM
Sledování a ladění výkonu virtuální infrastruktury přes Virtual Machine Manager
Nasazení a správa Hyper-V replikace a technologie Azure Site Recovery
Zálohování a obnova virtualizační infrastruktury pomocí Data Protection Manager (DPM)

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.