Solution architekt navrhuje řešení v takovém detailu, aby mohla být následně analytiky rozebrána do většího detailu a posléze realizována. Musí přitom brát ohled nejenom na svět IT, protože řešení nějaké potřeby nespočívají pouze v [...]
 • BESA
 • Délka 2 dny
 • 20 ITK bodů
 • 2 termíny
 • Praha (19 990 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (900 €)

Solution architekt navrhuje řešení v takovém detailu, aby mohla být následně analytiky rozebrána do většího detailu a posléze realizována. Musí přitom brát ohled nejenom na svět IT, protože řešení nějaké potřeby nespočívají pouze v naprogramování nějaké aplikace, ale mají mnohem širší dopad. A i v dnešní době existují řešení, která během realizace programátory nepotřebují. Pokud Vás role solution architekta láká v rámci kariérního rozvoje, nebo na vás „zbyla“, nejste si jisti svým prostorem a pravomocemi, případně jste se jako vývojář, technický designér, analytik, či jiný člen týmu se solution architektem přišel do kontaktu, pak se jedná o kurz určený právě pro vás.

»
 • Zájemci o roli solution architekta
 • Vývojář
 • IT analytik
 • Softwarový specialista (architekt)
 • Business a enterprise architekt s potřebou většího rozhledu
 • Poznání solution architektury a jejího kontextu
 • Rozvoj komplexnějšího pohledu na řešení
 • Efektivní modelování řešení pro lepší komunikaci
 • Procvičení na komplexnějším příkladě
 • Představení vlastností solution architekta
 • Možnosti diskuze nad různými přístupy
 • Základní povědomí o IT
 • Základní povědomí o realizaci požadavků
 • Chuť naučit se něco nového
 • Ochota diskutovat nad různými přístupy

Zasazení solution architektury do kontextu

 • Změna, potřeba, řešení, stakeholder, přínos, souvislost
 • Zdroj změn a řešení: VMOST analýza (motivace ke změně)
 • Typy architektur a jejich vztahy (enterprise, solution, software, integrační, datová a informační…)

Návrh řešení

 • Seznámení se se zadáním
 • Příprava – big picture
 • Hledání a výběr řešení
 • Rozhodnutí o „správném“ řešení

Modelování solution architektury

 • Důvody k modelování
 • Businessové řešení (ArchiMate, BPMN)
 • Aplikační řešení (ArchiMate, UML)
 • Technologické řešení (ArchiMate, UML)

Co dělá dobrého solution architekta

 • Charakteristika, odpovědnosti
 • Povahové vlastnosti
 • Soft skills

Příklad(y)

 • Problematika bude demonstrována na komplexnějším případě, který budou účastníci vypracovávat.
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.