Kurz se zabývá analýzou a vývojem procesů v UiPath pro pokročilé. Procesní automatizace pomocí softwarových robotů je již nedílnou součástí fungování velkých firem, které si plně uvědomují potenciál této technologie a mají vlastní týmy [...]
 • RPA_UIP_ADV
 • Délka 3 dny
 • 0 ITK bodů
 • 10 termínů
 • Praha (19 600 Kč)

  Brno (19 600 Kč)

  Bratislava (720 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz se zabývá analýzou a vývojem procesů v UiPath pro pokročilé. Procesní automatizace pomocí softwarových robotů je již nedílnou součástí fungování velkých firem, které si plně uvědomují potenciál této technologie a mají vlastní týmy odborníků. Na trhu je několik dominantních RPA nástrojů, přičemž toto školení je zaměřeno na ten aktuálně nejrozšířenější – UiPath. Ve třech dnech se bude moci každý účastník školení seznámit s UiPath z pohledu vývojáře odpovědného nejen za vývoj, ale také nasazení a provoz automatizovaných procesů. Školení je zaměřeno na pokročilejší principy a možnosti vývoje robotů v UiPath Studio, best practice při vývoji a dotkne se také provozu a správy robotů v UiPath Orchestrator.

»
 • Pro kohokoliv, kdo chce prostřednictvím RPA nástroje UiPath automatizovat procesy a zajímá ho následný provoz robotů.
 • Základní znalost principů procesní automatizace a nástroje UiPath na úrovni kurzu RPA_UIP_INTRO
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

1. den – příprava platformy a osvěžení znalostí

·         PDD a SDD

·         UiPath Studio – osvěžení znalostí

·         Classic vs Modern design

·         Best practice ve vývoji do detailu

·         Orchestrator pro vývojáře

o   Detailnější úvod – co to je Orchestrator a kde ho najít

o   Obecně o architektuře UiPath a jak do toho zapadá Orchestrator

o   UiPath v cloudu

o   Upload procesů a přiřazení procesu pro spuštění

o   Queues – fronty zpracování

o   Triggers – automatické spouštění procesů

o   Assets – proměnné v Orchestratoru

2. den – architektura řešení v UiPath

·         Architektura a postup vývoje

·         Pokročilé vývojové prvky

·         Pokročilé datové typy a struktury

·         Vstupy a výstupy procesu

·         Logging

3. den – vývoj v UiPath

·         Užitečné funkce a metody

·         Práce s PDF

·         Datové tabulky a excel

·         Automatizace UI pro pokročilé

·         Webscraping / Table extraction

Výstupy z kurzu (každý účastník obdrží):

·         Vzorovou dokumentaci vytvořenou dle „best practice“ (PDD+SDD)

·         Materiál se všeobecnými informacemi o RPA nástrojích, odkazy na související komunitní stránky a seznamem tipů, jak se dále samostatně v této oblasti rozvíjet

·         Několik vzorových workflow a komponent pro použití v UiPath, které si účastníci sami během kurzu vyvinou

Návaznost kurzu:

·         Tomuto kurzu předchází kurz [RPA_INTRO] a kurz [RPA_UIP_INTRO] a navazuje kurz [RPA_UIP_FRA]

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.