Digitální transformace, nové modely řízení IT, agilita, jsou trendy, které výrazně zasahují do tradičních a mnohdy již zastaralých metod řízení dodavatelů, kdy jediným kritériem byla nabízená cena. Inovativnost IT, rychlost reakce na [...]
 • Q4IT_MSQUA
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 3 termíny
 • Praha (18 860 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (785 €)

Digitální transformace, nové modely řízení IT, agilita, jsou trendy, které výrazně zasahují do tradičních a mnohdy již zastaralých metod řízení dodavatelů, kdy jediným kritériem byla nabízená cena. Inovativnost IT, rychlost reakce na požadavky, schopnost nabídnout nové technologie a podporu nových byznys modelů předpokládá vhodný mix dodavatelů, se kterými IT spolupracuje. Nejde tedy jen o nejnižší cenu, ale o schopnost dodavatele kontinuálně inovovat a nabízet lepší řešení, schopnost rychle přejímat moderní trendy a správně je aplikovat. Klíčem je spolupráce, vytváření ekosystémů spolupracujících partnerů, které přináší užitek všem kooperujícím stranám. Kurz se věnuje nové oblasti řízení kvality IT dodavatelů, kdy dominantně používané kritérium cena je rozšířeno o dimenzi kvality. Kurz popisuje stávající modely řízení dodavatelů a tyto modely rozšiřuje o nové modely řízení, jako jsou kolaborativní modely, popsané v nové normě ISO/IEC 44001:2017, aplikuje principy řízení popsané v metodice IT Quality Index 2019 Edition. Dodavatelé jsou vybíráni, řízeni na základě multi-dimenzí, kde jedním z principů je oboustranná výhodnost kooperace, motivace zlepšovat a rozvíjet existující vztahy na vyšší úroveň. SFIA dovednosti: Sourcing SORC 2-7, Supplier Management SUPP 2-7, IT Contract management ITCM 3-6. Účastníci se naučí jak kategorizovat požadavky na dodavatele, jak vytvářet portfolio dodavatelů s vhodným mixem důrazu na cenu, důrazu na kvalitu. Účastnici se seznámí s klíčovými částmi normy ISO/IEC 44001:2017 a ISO/IEC 56002:2019. Naučí se principy „collaboration networks“ – vzájemně kooperujících subjektů, které maximalizují vzájemnou prospěšnost.

V ceně je započtena cena online zkoušky „Certification Managing Supplier Quality“ – CMSQ.

»

Vedoucí IT, manažeři dodavatelů, osoby odpovědné za nákup IT služeb, pracovníci centrálních nákupů.

Pro účastníky kurzu nejsou žádné požadavky, doporučený je obecný přehled oblasti ITSM (IT Service Management) a IT Quality Index.

Studijní materiál Q4IT.

 • Termín IT dodavatel, koncepty dodavatel služby, zákazník, klíčové principy IT Service Managementu
 • Definice kvality dle ISO/IEC 9001, 20000, aplikace kvality do oblasti SLM, Katalog služeb
 • Řízení dodavatelů – IT Quality Index, dimenze S4, P3
 • Řízení dodavatelů v COBIT 2019, APO 10 Managed Vendors, APO 09 Managed Service Agreements
  Popis tradičních modelů a paradigmat – Požadavek zákazníka a plnění požadavku
 • Nové kolaborativní modely – klíčové části ISO/IEC 44001, 56002, model IT Quality Index a koncepty modelu DCMM
 • Kategorizace dodavatelů – důsledky kategorizace dle kvality a inovačního potenciálu
 • Inovace a testování nových postupů – experimentování.
 • Kategorizace dodavatelů z pohledu velikosti a důsledky pro řízení dodavatele
 • Ekosystém dodavatelů – digitální transformace z pohledu kolaborativních metodik
 • Diverzfikace dodavatelů jako základ kvality z pohledu inovačních podnětů – Supplier diversity program
 • Podmínky smluv s dodavateli, které podporují inovace a zlepšování kvality
 • Online závěrečný test „Certification Managing Supplier Quality“ – CMSQ

Ředitel IT: Postupy aplikované naším centrálním nákupem byly navrženy v 90-tých létech, jejich hlavním důrazem bylo dosáhnout co nejnižší ceny při naplnění kvalitativních kritérií. Tento model však neumožňuje spolupráci na inovativních projektech, kdy výstupe spolupráce není předem definovaný a popsaný produkt. Podařilo se nám však změnit pravidla a pro vybraný segment a typ dodavatelů máme nyní mnohem flexibilnější podmínky. Podařilo se nám navázat spolupráci s menšími společnostmi, kde ověření nových nápadů a inovací probíhá mnohem rychleji. Práce s dodavateli je nyní řízena na základě kategorizace Cena/Kvalita.

 • Kurz je veden držitelem certifikace Accredited IT Quality Expert.
 • Školící podklady jsou v angličtině pro zachování mezinárodní terminologie, neboť některé termíny nemají zažité ekvivalenty v češtině
 • Součástí kurzu jsou cvičení a praktické pomůcky pro využití v praxi.
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.