Kromě přípravy ke zkoušce porozumíte smyslu a principům standardu PM BoK od PMI, který je globálně rozšířeným procesním standardem a stává se často podkladem pro firemní a organizační metodiky. Porozumění standardu PMI znamená porozumět [...]
 • PMCPMI
 • Délka 5 dní
 • 0 ITK bodů
 • 3 termíny
 • Praha (34 800 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (1 343 €)

Kromě přípravy ke zkoušce porozumíte smyslu a principům standardu PM BoK od PMI, který je globálně rozšířeným procesním standardem a stává se často podkladem pro firemní a organizační metodiky. Porozumění standardu PMI znamená porozumět podstatě projektového řízení.

»
 • Kurz je adresován především zájemcům o PMI certifikace PMP a CAPM (PMI – Project Management Institute). Kurz splňuje kvalifikační předpoklady pro zkoušky PMP a CAPM (35 kontaktní hodin).
 • Kurz je dále určen všem zájemcům o metodiku řízení projektů dle PMI, jedné z celosvětově nejuznávanějších metodik řízení projektů

Připravíme Vás ke zkoušce PMI PMP (PMI Project management professional)!

 • Získáte komplexní a ucelený přehled v projektovém řízení podle standardu PMI – PM BoK
 • Připravíte se na úspěšnou certifikaci PMP nebo CAPM

Garantujeme, že u certifikační zkoušky uspějete!

 • Poslední den našeho přípravného kurzu vás čeká cvičný PMP/CAPM test v rozsahu 100 otázek. Pokud uspějete v cvičném testu (zodpovíte alespoň 70% otázek správně), garantujeme, že uspějete u certifikační zkoušky! Pokud do 30 dnů od úspěšného cvičného testu absolvujete ostrý PMP/CAPM test a neuspějete v něm, zaplatíme za vás poplatek za opakování testu (375 USD).

Vše vychází přímo ze standardu PMI PM BoK, jehož tištěnou verzi (A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)—Sixth Edition) si můžete v případě zájmu objednat a obdržet na kurzu – stačí uvedenou možnost zatrhnout na přihlášce ke kurzu.
Pozn.: Výše uvedený standard Vám bude k dispozici v pdf verzi, pokud se stanete členy PMI (cena  za členství v PMI je 139 USD).

Úvod do problematiky

 • Projektové řízení podle PMI, certifikace PMI
 • Životní cyklus projektu
 • Procesní skupiny a znalostní oblasti
 • Etický kodex PMI

Znalostní skupiny

 • Řízení integrace projektu
 • Řízení rozsahu projektu
 • Řízení času projektu
 • Řízení nákladů projektu
 • Řízení kvality
 • Řízení lidských zdrojů
 • Řízení komunikace
 • Řízení rizik
 • Řízení subdodávek
 • Řízení zainteresovaných stran

Opakování

 • Opakování pojmů a průběžné vysvětlování testovacích otázek
 • Cvičný 3 hodinový test

Osnova kurzu rozepsaná dle dnů:

1.     den – úvod do problematiky a část řízení integrace projektu      

 • světová asociace PMI® a její certifikace, základní pojmy projektového řízení
 • trvalá organizace a projekt
 • vysvětlení procesů a znalostních skupin PM BoK
 • project charter  

2.     den – řízení integrace projektu, rozsahu a času    

 • integrace - plán řízení projektu, řízení změn
 • integrace - uzavírání projektu
 • scope - řízení požadavků
 • scope - WBS - work breakdown structure
 • čas - aktivity a tvorba harmonogramu, odhady pracnosti a doby trvání aktivit, kritická cesta  

3. den – řízení nákladů, kvality a lidských zdrojů

 • rozpočet projektu
 • earned value management - řízení dosažené hodnoty
 • plánování kvality, nástroje a techniky řízení kvality
 • sestavení projektového týmu, fáze vývoje týmu
 • motivace  

4. den – řízení komunikace, rizik, smluvních vztahů a zainteresovaných stran

 • komunikační dovednosti
 • komunikační kanály
 • identifikace rizik
 • analýza rizik
 • odezvy na rizika
 • rozhodování nakoupit nebo udělat (make or buy)?
 • výběr dodavatelů a typy smluv
 • zainteresované strany  

5. den – zkušební test

 • zkušební test
 • společné vyhodnocení testu a identifikace slabých míst jednotlivých účastníků
 • shrnutí kurzu a závěrečná doporučení pro úspěšné absolvování zkoušky

 

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.