Školení poskytujeme ve spolupráci s PM Consulting, kteří jsou akreditovaným vzdělávacím partneremem PMI® v ČR. Na školení Vás připraví ke zkpušce PMI-PMP (Project Managemant Profesional) nebo CAPM®. Zkouška není zahrnuta v ceně
 • PMCPMIO
 • Délka 5 dní
 • 0 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (36 000 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (na vyžádání)

Školení poskytujeme ve spolupráci s PM Consulting, kteří jsou akreditovaným vzdělávacím partneremem PMI® v ČR. Na školení Vás připraví ke zkpušce PMI-PMP (Project Managemant Profesional) nebo CAPM®.

Zkouška není zahrnuta v ceně

»

Mezinárodní certifikace PMI-PMP (Project Management Professional) je jednou z nejnáročnějších certifikací v projektovém řízení a my vás na ni připravíme. Odměnou za vysokou náročnost zkoušky vám bude prestiž, které se těší držitelé certifikátu PMP ve světě profesionálů projektového řízení.

Pro úspěch u zkoušky je třeba si poradit se 180 situačními otázkami během necelých 4 hodin. Poměr otázek z prostředí agilně a prediktivně řízených projektů v testu je cca 50:50. Zároveň je přibližně polovina otázek soustředěných na měkké dovednosti (práce s týmem, komunikace, konflikty atp.) a druhá polovina testuje tvrdé dovednosti (backlogy, WBS, roadmapy, Gantty atp.)

Účastí na našem kurzu splníte požadavek pro zkoušku – min. 35 hodin vzdělávání v projektovém řízení. Během pěti pátků intenzivní přípravy vás seznámíme se vším, co budete muset ke zkoušce vědět. Kromě znalostí jsou pro úspěch u zkoušky důležité také zkušenosti z reálné praxe, které vám pomohou situační otázky odpovědět.

Jak se skládá zkouška PMP a jak na ni uspět vám poradí Jirka Krátký na našem blogu.

Každý účastník kurzu od nás dostane licencovaný pracovní sešit, 400+ cvičných testových otázek a přístup do digitální složky kurzu přímo od PMI.

 • Naučíte se všechno, co potřebujete znát k úspěšnému zvládnutí zkoušky PMP nebo CAPM
 • Získáte licencované vzdělávací materiály a 400+ cvičných otázek přímo od PMI
 • Budete vědět, jak řídit projekty v prediktivním i agilním světě

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním (rozumně rychlým) připojením k Internetu.

Používáme prostředí Microsoft Teams nebo Zoom, do kterého Vás pozveme.

Dalším používaným nástrojem je MURAL. Nepotřebuje žádnou instalaci na Vašem zařízení a vše probíhá pouze v prohlížeči. MURAL používáme pro týmová cvičení jako společnou pracovní plochu. Výsledky vašich cvičení vám po kurzu zašleme jako snímek dané pracovní plochy v pdf.

Z důvodů kompatibility a výkonu je potřeba použít Firefox, Chrome nebo Safari. Prohlížeče od Microsoftu (Edge, Internet Explorer) mají v daném prostředí výkonostní problémy.

Předem obdržíte ve formě PDF pracovní sešit a případné další materiály vhodné k vytištění. Budete s nimi pracovat během některých cvičení a psát si do nich poznámky.

Zároveň dostanete pozvánku pro otestování připojení a potřebných online nástrojů a také kontakt pro řešení případných potíží.

Dostanete licencované materiály z dílny PMI

Obsah kurzu je určen PMI, dostanete nejnovější licencované materiály platné od ledna 2023:

Den 1: Úvod do certifikace PMP, byznysový kontext, zahájení projektu

 • Certifikát PMP/CAPM a jak jej získáte, úvod do případové studie
 • Byznysové prostředí  – soulad se strategií organizace
 • Přínosy projektů a hodnota,
 • Organizační kultura, governance
 • Identifikace a zapojení zainteresovaných stran
 • Formování týmu
 • Sdílené pochopení zadání
 • Přístupy k řízení projektu

Den 2: Plánování projektu – prediktivní, agilní, hybridní přístupy

 • Přístupy k plánování projektu
 • Plánování rozsahu (scope)
 • Harmonogram
 • Zdroje
 • Rozpočet
 • Rizika
 • Kvalita
 • Integrace plánů

Den 3: Vedení týmu

 • Rozvíjení schopností vést lidi
 • Tvorba kolaborativního prostředí v týmu
 • Komunikace a spolupráce v týmu a se zainteresovanými stranami
 • Koučování a mentoring
 • Řízení konfliktů

Den 4: Podpora projektového týmu

 • Průběžné zlepšování týmu
 • Podpora výkonnosti
 • Hodnocení postupu projektu
 • Řízení otevřených bodů a odstraňování překážek výkonnosti
 • Řízení změn

Den 5: Ukončení projektu, cvičný test

 • Ukončení projektu/fáze
 • Dosahování přínosů
 • Přenos znalostí

Cvičný test – 100 otázek přímo od PMI

Zkouška probíhá v angličtině, materiály na kurzu a testy obdržíte v angličtině, kurz probíhá v angličtině. Vše se odehrává online. Obsah zkoušky vychází ze standardu PMI PM BoK (A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide).

 • platba za zkoušku PMP® a roční členství v asociaci PMI® - 11.900 Kč bez DPH – zprostředkujeme vám úhradu členství v PMI a platbu za zkoušku PMP, pokud preferujete mít jednu fakturu za kurz i zkoušku. Díky
 • členství v asociaci PMI získáte přístup k elektronické verzi všech standardů vydávaných PMI včetně PM BoK® a dalším elektronickým zdrojům pro přípravu ke zkoušce.
  tištěnou knihu A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PM BOK Guide) – 2.250 Kč bez DPH.
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.