Připravujete data pro reporty a už umíte napojit do Power BI libovolné datové zdroje? Hledáte cesty, jak to dělat rychle, optimálně, standardně pro celou firmu a ideálně tak, aby data pak mohl použít opravdu kdokoliv? Připravili jsme pro vás [...]
 • PBIMC_DA
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 7 termínů
 • Praha (22 200 Kč)

  Brno (22 200 Kč)

  Bratislava (900 €)

Připravujete data pro reporty a už umíte napojit do Power BI libovolné datové zdroje? Hledáte cesty, jak to dělat rychle, optimálně, standardně pro celou firmu a ideálně tak, aby data pak mohl použít opravdu kdokoliv? Připravili jsme pro vás unikátní Master Class se Štěpánem Rešlem (Microsoft MVP na Power BI) na datovou analýzu v Power BI, specializovanou na Power Query. Po absolvování zvládnete integrovat data z libovolného zdroje, včetně e-shopů a veřejných rejstříků. Rapidně snížíte objem pbix souborů a zrychlíte datové transformace a vyřešíte všechna chybová hlášení. Budete umět nastavit datové brány a připravit modely tak, aby uživatelé viděli jen jim určený obsah. Počítané sloupce se pro vás stanou minulostí.

»
 • Kdo se chce skutečně naučit zpracovávat data v Power BI jako profesionál.
 • Kdo preferuje praktické ukázky a vysokou míru zapojení do výuky.
 • Kdo preferuje lektory, kteří převážně dělají projekty/jsou z praxe.

 • Pochopíte architekturu datových produktů v ekosystému Microsoftu.
 • Naučíte se efektivně integrovat a parsovat různé typy datových zdrojů (od Excelu přes SharePoint až po databáze, Azure Data Lake, REST API nebo DataFlows).
 • Prakticky si vyzkoušíte čistit a transformovat data a řešit různé chyby a problémy.
 • Zjistíte, jaké možnosti máte díky gateways v Power BI a naučíte se kombinovat data pomocí vazeb.

 • Absolvování základního kurzu Microsoft Power BI Desktop nebo jiného základního kurzu či školení na Power BI.
 • Základní znalosti Power Query, DAX, Power BI Service.

Datová analýza (Připravujte zákazníkům jen srozumitelné a čisté datasety.)

 • Transformace pro datovou čistotu

Obecné znalosti Power BI (Taky občas pro třísky nevidíte les? Mějte vždy přehled.)

 • Licence a jejich vztah k možnostem v rámci datové analýzy
 • Role a odpovědnosti ve světě Power BI
 • Detailní Power BI architektura (oblast datové analýzy)
 • Model pro k multijazyčné reporty
 • DataSetu/Dataflow a jeho omezení v rámci datové analýzy
 • Kdy používat DAX a kdy M

Power BI Desktop (Ušetřete si práci v Power Query správným používáním.)

 • Správné nastavení a limity

Power Query (Magický low-code ETL jazyk pro nejrychlejší transformace dat.)

 • Pokročilé transformace v Power Query
 • Jmenná konvence
 • Datové typy v Power BI
 • Dynamická úprava názvů sloupců
 • Správné pořadí kroků v Power Query
 • Proces čištění dat
 • Jazyk M - předdefinované i vlastní funkce
 • Funkce List.Contents/Transform/Accumulate/Range, Web.Contents
 • Query Folding
 • Records vs Let Expression
 • Dokumentace Power Query

DAX & výpočty (Stále používáte datumové funkce bez vlastní DateKey?)

 • Tvorba vlastní DateTable (v Power Query)

Power BI Service (Jak na správné nastavení a optimalizaci datových zdrojů v Power BI Service.)

 • Artefakty v Power BI Service
 • Jmenná konvence artefaktů v Power BI Service (DataSety, DataFlows)
 • Nastavení artefaktů
 • Role v Power BI workspace
 • Lineage view
 • Plánování aktualizací
 • Query Caching

Data Gateway „Data na OnPremise úložištích? Už nikdy problém.)

 • Typy gateways
 • Nastavení gateways
 • Limity
 • Datové zdroje (Naučíme Vás připojit se kamkoliv!)

Typy připojení na datové zdroje

 • Příprava datových zdrojů pro RLS
 • OnPremise datové zdroje
 • Cloudové datové zdroje
 • Parsování dat z veřejných webů a rejstříků
 • Správné napojení na SharePoint data (listy, metadata, soubory, knihovny)

Vazby

 • Teorie vazeb
 • Práce s M:N vazbami v Power BI
 • Křížové vazby

Administrace (Používá ta data vůbec někdo?)

 • Metriky použití (pro datové zdroje)
 • Certifikace a promování obsahu (datové zdroje)

Externí nástroje (Plánujete optimalizovat modely v Power BI? Externí nástroje jednoduše ušetří hodiny času.)

 • Diagrams
 • Tabular Editor
 • DAX studio
 • Power BI Cleaner/Helper
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.