Kurz je určen pro administrátory, kteří budou spravovat Oracle Solaris 11 a naučí se jak: vytvářet uživatele, konfigurovat síť, administrovat úložiště, instalovat a updatovat software, spravovat služby a procesy a nastavovat jim přístupová [...]
 • D72896
 • Délka 5 dní
 • 75 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (60 980 Kč)

  Brno (60 980 Kč)

  Bratislava (2 250 €)

Kurz je určen pro administrátory, kteří budou spravovat Oracle Solaris 11 a naučí se jak: vytvářet uživatele, konfigurovat síť, administrovat úložiště, instalovat a updatovat software, spravovat služby a procesy a nastavovat jim přístupová práva a další každodenní úkony spojené se správou Solarisu.

»
 • Perform basic installation and software package updates
 • Perform basic services, process, and access control management
 • Perform basic data storage, zones, network and user administration
 • Basic UNIX skills

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Formáty školení Oracle

Velmi oblíbenou formou školení jsou nahrávané kurzy On Demand zahrnující 90 dnů samostudia kdykoliv a kdekoliv s TOP lektorem. Dalšími možnými formáty studia jsou kurzy probíhající přímo v učebně v Počítačové škole Gopas nebo ve společnosti Oracle, dále formát Live Virtual Class (školení on-line) či Selft-Study (samostudium ve formě CD, nebo download). Podrobnější informace k těmto možnostem studia najdete zde.

Studijní materiály

Elektronické autorizované materiály Oracle v anglickém jazyce.

Installing Oracle Solaris 11 Using an Interactive Installer

 • Planning for an Oracle Solaris 11 OS installation
 • Installing Oracle Solaris 11 Using an Interactive Installer
 • Verifying the Operating System Installation

Updating and Managing Software Packages

 • Planning for an Oracle Solaris 11 OS Software Update
 • Updating the Oracle Solaris 11 OS
 • Managing Software Packages
 • Upgrading Oracle Solaris 11 to Oralce Solairs 11.1 OS
 • Administering Boot Environments

Administering Services

 • Planning for Oracle Solaris 11 Services Administration
 • Administering SMF Services
 • Booting and Shutting Down a System

Setting Up and Administering Data Storage

 • Planning for Data Storage Management
 • Administering ZFS Storage Pools
 • Administering ZFS File Systems
 • Administering ZFS Snapshots and Clones

Administering Oracle Solaris Zones

 • Planning for Oracle Solaris Zones
 • Determining an Oracle Solaris Zone Configuration
 • Administering an Oracle Solaris Zone

Administering a Physical Network

 • Planning for Network Management
 • Determining Datalink Availability
 • Configuring a Network Interface
 • Administering a Network Interface
 • Verifying Network Operation

Setting Up and Administering User Accounts

 • Planning for User Administration
 • Setting Up User Accounts
 • Maintaining User Accounts
 • Managing User Initialization Files
 • Using Shell Metacharacters and Configuring User Disk Quotas

Controlling Access to Systems and Files

 • Planning for System and File Access Control
 • Controlling Access to Systems
 • Controlling Access to Files
 • Configuring and Using Solaris Secure Shell

Managing System Processes and Scheduling System Tasks

 • Planning for System Processes Management
 • Managing System Processes
 • Scheduling System Tasks

Performing Basic System Monitoring and Troubleshooting

 • Monitoring System Logs
 • Introducing Core Files
 • Introducing Crash Dump Files
 • Introducing Core Dump Files
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.