V kurzu Oracle Database: SQL ladění pro vývojáře se dozvíte o Oracle SQL ladění a jak aplikovat ladící techniky do vlastního SQL kódu. Naučte se různé způsoby efektivního přístupu k datům. Přínosy: Přínosem je hlubší pochopení ladění Oracle [...]
 • ORSTD
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 5 termínů
 • Praha (49 500 Kč)

  Brno (49 500 Kč)

  Bratislava (1 950 €)

V kurzu Oracle Database: SQL ladění pro vývojáře se dozvíte o Oracle SQL ladění a jak aplikovat ladící techniky do vlastního SQL kódu. Naučte se různé způsoby efektivního přístupu k datům. Přínosy: Přínosem je hlubší pochopení ladění Oracle SQL příkazu a postupu jak psát dobře vyladěné SQL příkazy vhodné pro databázi Oracle v tomto kurzu zaměřeném na vývoj. Dozvíte se, jak se rozluštit, vybrat a následně použít ladění na SQL kód. Předvedeny budou různé techniky ladění.

»
 • Upravovat SQL příkazy tak, aby fungovaly co nejlépe. 
 • Odhalit neefektivně fungující SQL
 • Procházet aplikaci na různých úrovních její architektury
 • Pochopit, jak Query Optimizer rozhoduje o přístupu k datům
 • Definovat, jak si statistiky optimalizátoru ovlivňují výkon SQL
 • Seznam možných metod přístupu k datům, včetně různých spojovacích metod
 • Požadované vstupní znalosti
 • Nutné vstupní požadavky:
 • Znalost architektury databáze
 • Znalost SQL a PL / SQL
 • Oracle Database: Úvod do SQL
 • Znalost architektury databáze
 • Znalost SQL a PL / SQL
 • Oracle Database: Úvod do SQL

Doporučované vstupní požadavky:

 • Oracle Database: SQL Workshop I

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Formáty školení Oracle

Velmi oblíbenou formou školení jsou nahrávané kurzy On Demand zahrnující 90 dnů samostudia kdykoliv a kdekoliv s TOP lektorem. Dalšími možnými formáty studia jsou kurzy probíhající přímo v učebně v Počítačové škole Gopas nebo ve společnosti Oracle, dále formát Live Virtual Class (školení on-line) či Selft-Study (samostudium ve formě CD, nebo download). Podrobnější informace k těmto možnostem studia najdete zde.

Studijní materiály

Elektronické autorizované materiály Oracle v anglickém jazyce.

Úvod
• Cíle kurzu, náplň kurzu a dodatky použité v tomto kurzu
• Posluchači a prerekvizity
• Ukázková schémata použitá v průběhu kurzu
• Informace o účtu kurzu
• SQL prostředí, která jsou během kurzu dispozici
• Workshopy, demo skripty a skripty s příklady kódu
• Dodatky v kurzu

Úvod do SQL ladění
• Session SQL ladění
• strategie SQL ladění
• Vývojářské prostředí: Přehled
• SQLTXPLAIN (SQLT) diagnostický nástroj

Použití sledovacích nástrojů aplikace
• Použití SQL sledovací funkce: Přehled
• Potřebné kroky před sledováním
• Dostupné sledovací nástroje: Přehled
• Sledovací funkce
• Formátování SQL sledovacích souborů: Přehled

Porozumění základním laděním technikám
• Vývoj efektivního SQL příkazu
• Skripty použité v této lekci
• Design tabulky
• Použití indexu
• Transformované indexy
• Nesoulad typů dat
• Využití NULL
• Vylaďte ORDER BY příkaz

Základní funkcionalita optimalizéru
• Reprezentace SQL příkazu
• Zpracování SQL příkazu
• Proč potřebujeme optimalizér?
• Komponenty optimalizéru
• Transformátor dotazů
• Optimalizér založený na nákladech
• Adaptivní optimalizace dotazu
• Funkce pro optimalizaci a vydání Oracle databáze

Generování a zobrazování plánů spuštění
• Plán spuštění?
• Příkaz EXPLAIN PLAN
• Plán tabulky
• AUTOTRACE
• Zobrazení V $ SQL_PLAN
• Automatický archiv zátěže
• SQL Monitoring

Interpretace plánů spuštění a vylepšení
• Interpretace plánu sériového spuštění
• Adaptivní optimalizace

Optimalizér:  Přístupové cesty k indexu a tabulkám
• Bezpečné řádkové operace
• Hlavní struktury a přístupové cesty
• Sken celé tabulky
• Indexy
• Společné připomínky

Optimalizér: Operace spojení
• Spojovací metody
• Typy spojení

Další operace optimalizace
• SQL operátoři
• Další N-Array operace
• Operátoři výsledné mezipaměti

Úvod do konceptů statistik optimalizéru
• Statistiky optimalizéru
• Typy statistik optimalizéru
• Shromažďování a správa statistik optimalizéru: Přehled

Použití vázaných proměnných
• Sdílení kurzoru a rozdílné doslovné hodnoty
• Sdílení kurzoru a vázané proměnné

SQL management plánu
• Údržba SQL výkonu
• SQL management plánu

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.