Oracle Database: Administration Workshop vás naučí kompletně administrovat databázový systém ORACLE od architektury přes vytváření uživatelů a nastavování práv, správu disku a úložných prostor, základy zálohování a obnovy, síťové konfigurace [...]
 • ORADM1
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 6 termínů
 • Praha (66 400 Kč)

  Brno (66 400 Kč)

  Bratislava (2 595 €)

Oracle Database: Administration Workshop vás naučí kompletně administrovat databázový systém ORACLE od architektury přes vytváření uživatelů a nastavování práv, správu disku a úložných prostor, základy zálohování a obnovy, síťové konfigurace až po vše, co administrátor potřebuje každý den ke své práci.

»
 • Monitorovat databázi
 • Upravovat výkon databáze
 • Implementovat audit databáze
 • Konfigurovat databázi tak, aby zdroje byly přiměřeně rozděleny mezi Sessions a Tasks
 • Plánování automatického spuštění úkolů uvnitř nebo vně databáze
 • Konfigurace Oracle Net Services
 • Konfigurace databáze pro operace zálohování a obnovy
 • Popsat architekturu Oracle Database
 • Spravovat Oracle Database instanci
 • Spravovat strukturu úložiště Oracle Database
 • Vytvářet a spravovat uživatelské účty
 • Praktická znalost SQL a použití PL/SQL balíčků
 • Základní znalost operačního systému Linux

Metody výuky

Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Formáty školení Oracle

Velmi oblíbenou formou školení jsou nahrávané kurzy On Demand zahrnující 90 dnů samostudia kdykoliv a kdekoliv s TOP lektorem. Dalšími možnými formáty studia jsou kurzy probíhající přímo v učebně v Počítačové škole Gopas nebo ve společnosti Oracle, dále formát Live Virtual Class (školení on-line) či Selft-Study (samostudium ve formě CD, nebo download). Podrobnější informace k těmto možnostem studia najdete zde.

Studijní materiály

Elektronické autorizované materiály Oracle v anglickém jazyce.

Úvod
• Cíle kurzu
• Rozvrh
• Přehled Oracle Database 12c
• Přehled Oracle Cloud
• Přehled HR schématu

Představení architektury Oracle Database
• Architektura Oracle Database - Přehled
• Konfigurace instance Oracle Database
• Připojení k instanci Oracle Database
• Paměťové struktury Oracle Database
• Procesní architektura
• Procesní struktury
• Proces spuštění Oracle instance
• Architektura databázového úložiště

Instalace databázové systému a vytváření databází

Správa instance databáze
• Zavedení nástrojů pro správu databáze Oracle
• Porozumění struktuře Enterprise Manager Management
• Přihlášení do Oracle Enterprise Manager Database Express
• Použití domovské stránky Enterprise Manager Express
• Použití Enterprise Manager Cloud Control
• Použití SQL * Plus
• Použití SQL Developer
• Soubory s inicializačními parametry

Konfigurace síťového prostředí Oracle
• Síťové služby Oracle - Přehled
• Síťový příjemce Oracle - Přehled
• Nastavení síťových připojení Oracle
• Nástroje pro konfiguraci a správu Oracle sítě
• Použití nástroje Listener Control
• Použití asistenta pro síťové nastavení Oracle
• Použití síťového správce Oracle
• Použití ovladače Enterprise Manager Cloud

Správa struktur databázového úložiště
• Porozumění ukládání dat
• Obsahy bloků databáze
• Zkoumání struktury úložiště
• Vytvoření nové tabulky
• Přehled tabulek vytvořených ve výchozím nastavení
• Správa tabulek
• Zobrazení informací tabulky
• Použití souborů spravovaných Oracle

Správa zabezpečení uživatele
• Database - Uživatelské účty
• Předdefinované administrátorské účty
• Vytvoření uživatele
• Ověření
• Odemknutí uživatelského účtu a resetování hesla
• Oprávnění
• Role
• Profily

Správa souběžného přístupu k datům
• Přehled zámků
• Uzamykací mechanismus
• Souběžnost dat
• DML zámky
• Řízení fronty požadavků na zámky
• Konflikty při zamykání
 
Správa zrušení dat
• Zrušení dat - Přehled
• Transakce a zrušení dat
• Ukládání zrušených informací
• Porovnání zrušených a obnovených dat
• Správa zrušení
• Konfigurace zapamatování zrušeného
• Zajišťování zapamatování zrušeného
• Změna zrušené tabulky na pevnou velikost

Implementace auditu Oracle Database
• Oddělení odpovědností
• Zabezpečení databáze
• Monitoring souladu
• Standardní audit databáze
• Jednotný audit dat
• Oddělení úkolů pro správu auditu (AUDIT_ADMIN a AUDIT_VIEWER rolí)
• Konfigurace auditu
• Specifikace nastavení auditu

Údržba databáze
• Údržba databáze
• Zobrazení historie upozornění
• Terminologie
• Automatický archiv zátěže (AWR)
• Statistické úrovně
• Automatický monitoring diagnostiky databáze (ADDM)
• Poradní Framework
• Enterprise Manager a Advisors

Správa výkonu
• Monitorování výkonu
• Ladění aktivit
• Plánování výkonu
• Ladění instance
• Metodika ladění výkonu
• Data ladění výkonu
• Monitorování výkonu
• Správa paměti

Řízení výkonu: SQL ladění
• SQL ladění
• Oracle Optimizer
• Operace SQL plánu
• Adaptivní prováděcí plány
• SQL Advisors
• Výsledky automatického ladění SQL
• Implementace doporučení automatického ladění
• SQL Tuning Advisor

Správa zdrojů pomocí Resource Manager
• Database Resource Manager - Přehled
• Database Resource Manager – Koncepty
• Používání Resource Manager
• Výchozí plán údržby Resource Manager
• Výchozí plán - Příklad
• Resource Manager Workflow
• Specifikace směrnic plánování zdrojů
• Metody alokací zdrojů pro plánování zdrojů

Automatizace úloh pomocí Oracle Scheduler
• Zjednodušení správy
• Porozumění pojmu Simple Job
• Základní součásti
• Základní workflow
• Stálé nenáročné úkoly
• Použití Time-Based (čas) nebo Event-Based (události) plánu
• Vytvoření Time-Based úlohy
• Vytvoření Event-Based úlohy
 
Správa místa
• Správa místa - přehled
• Správa místa v blocích
• Řádkové řetězení a migrace
• Správa volného místa v rámci segmentů
• Typy segmentů
• Alokace rozšíření
• Alokace volného místa
• Vytvoření tabulky bez segmentů

Zálohování a koncepty obnovy
• Kategorie selhání
• Technologie Flashback
• Porozumění instanci Recovery
• Fáze instance Recovery
• Optimalizace Instance Recovery
• Používání MTTR poradce
• Selhání záznamového média
• Konfigurace obnovitelnosti

Přesun dat
• Přesouvání dat: Obecná architektura
• Oracle Data Pump
• SQL* Loader
• Externí tabulky

Práce s podporou Oracle
• Používání Support Workbench
• Použití Enterprise Manager
• Práce s podporou Oracle
• Vlastní integrace podpory Oracle
• Analýza problému
• Vytváření požadavku na servisní podporu
• Správa záplat
• Použití Patch Release

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.