ISO (International Organization for Standardization) na sebe převzalo úlohu přenášet nejlepší praktiky a časem ověřené způsoby řízení z různých oblastí do praxe. Zní to složitě? Pravdou je, že bez ISO norem bychom například nebyli schopni [...]
 • ISO31000
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (11 900 Kč)

  Brno (11 900 Kč)

  Bratislava (520 €)

ISO (International Organization for Standardization) na sebe převzalo úlohu přenášet nejlepší praktiky a časem ověřené způsoby řízení z různých oblastí do praxe. Zní to složitě? Pravdou je, že bez ISO norem bychom například nebyli schopni celosvětově používat platební karty (ISO 9564-1). ISO 31000 poskytuje návody jak řídit systematickým, transparentním a spolehlivým způsobem různé formy rizik a jak harmonizovat systém řízení rizik do organizace a všech jejích procesů, rozhodování, produktů, služeb a aktiv. Školení je provádeno interaktivní formou za použití asociacíí a simulačných cvičení (tvorba vlastní firmy a aplikace normy) a je vhodné pro interní auditory, vedoucí zamestnance, manažery a všechny ty tých, kteří chtějí pochopiť obsah normy a její praktickou aplikaci.

»
 1. Předmět normy, Normatívní odkazy, Termíny a definice
 2. Zásady, Rámec, Leadership a závazek, Integrace
 3. Návrh, Pochopení organizácie a její souvislostí, Formulace záväzku řízení rizika
 4. Role, právomocí, odpovědností v organizácii, Přidelovaní zdrojů
 5. Komunikace a konzultace
 6. Implementace, Hodnocení, Zlepšování, Přizpůsobování
 7. Proces, jeho předmět, souvislosti a kritériá
 8. Definice kritérií rizika, posuzování, identifikace, analýza a hodnocení rizika 
 9. Výběr možností jednání s riyikem, Příprava a implementace plánů 
 10. Monitorování, zaznamenání a správy
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.