Kurz je určen pro zkušené uživatele balíku Microsoft Office, kteří chtějí ve svých prezentacích a dalších dokumentech používat složitější schémata, která není možné (nebo je neúměrně komplikované) vytvořit pomocí běžných kreslící nástrojů [...]
 • MSVI1
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 10 termínů
 • Praha (5 800 Kč)

  Brno (5 800 Kč)

  Bratislava (250 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určen pro zkušené uživatele balíku Microsoft Office, kteří chtějí ve svých prezentacích a dalších dokumentech používat složitější schémata, která není možné (nebo je neúměrně komplikované) vytvořit pomocí běžných kreslící nástrojů Office aplikací (tvary nebo tzv. SmartArty). Naučíme vás vizualizovat pracovní procesy, tvořit vývojové, organizační a další diagramy. Představíme si také možnosti exportu a importu do/z jiných formátů a mírně tak poodhalíme databázové pozadí Visia. Kurz probíhá na aktuální verzi Microsoft Office.

»

Kurz je určen pro uživatele se znalostí běžných aplikací Microsoft Office, kteří chtějí ve svých dokumentech používat schémata a diagramy.

Účastníci kurzu se naučí kreslit a vytvářet schémata v programu Microsoft Visio.

Základy Microsoft Windows.

Úvod

 • popis prostředí Visio
 • založení výkresu

Práce s obrazci

 • použití uchopovacích bodů
 • výběr obrazců
 • přemisťování obrazců
 • práce se skupinou
 • otáčení a překlápění
 • duplikování obrazců
 • vyhledávání obrazců v knihovnách

Formátování obrazců

 • formátování čar, výplně a stínů
 • kopírování formátování
 • formátování více obrazců najednou
 • použití vlastních vzorů čar a výplní

Práce se spojnicemi

 • vytváření a úpravy spojnic
 • křížení spojnic
 • práce s automatickými spojnicemi

Práce s textem

 • vkládání textu do výkresů a obrazců
 • upravování textu
 • formátování textu

Tisk obrazců a výkresu

 • náhled výkresu před tiskem
 • zmenšení nebo zvětšení tištěného výkresu
 • tisk vybraných obrazců a stránek
 • záhlaví a zápatí stránek

Začlenění dat Visio do jiných dokumentů

 • vkládání obrazců a výkresu
 • propojování objektů
 • export
 • odesílání pomocí elektronické pošty

Tvorba kontingenčního diagramu

Styly a předlohy dokumentů

 • používání stylů
 • vytváření a úpravy stylů
 • kopírování stylů mezi výkresy
 • vytváření nových předloh dokumentů

Členění obrazců do vrstev

 • použití vrstev
 • vytvoření, odstranění a přejmenování vrstev
 • přiřazení obrazců do vrstev
 • použití vrstvy

Automatické rozmisťování obrazců

 • nastavení stylu a hloubky
 • nastavení mezer mezi obrazci

Přesné kreslení

 • přichytávání obrazců
 • vytváření vodítek a vodících bodů
 • přesné nastavení velikosti a umístění obrazců
 • odečítání rozměrů a nastavení měřítka

Ochrana obrazců a souborů

 • uzamčení obrazců proti změnám
 • uložení souboru jen pro čtení

Kreslení a úpravy obrazců

 • vytváření obrazů skládáním jednotlivých částí
 • úpravy obrazců
 • ukládání vytvořených obrazců do knihoven

Vytváření a ukládání výkresů

 • zobrazování a skrývání panelů nástrojů a oken
 • práce se stránkami
 • tvorba vícestránkových výkresů
 • použití stránek pozadí
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.