Pětidenní kurz určený správcům SharePoint online nebo a vlastníkům SharePoint Sites. Na kurzu se naučíte využívat všechny možnosti správy a nastavení SharePoint, tak abyste mohli přizpůsobit prostředí potřebám vaší organizace a efektivně [...]
  • GOC222
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 5 termínů
  • Praha (28 500 Kč)

    Brno (28 500 Kč)

    Bratislava (1 250 €)

  • Mírně pokročilý

Pětidenní kurz určený správcům SharePoint online nebo a vlastníkům SharePoint Sites. Na kurzu se naučíte využívat všechny možnosti správy a nastavení SharePoint, tak abyste mohli přizpůsobit prostředí potřebám vaší organizace a efektivně využívat všech možností práce a úprav prostředí přes webový prohlížeč, nebo pomocí scriptů.

»

Toto školení není určeno jen správcům IT, SharePoint administrátorům, ale i zkušenějším uživatelům, kteří se chtějí do budoucna věnovat správě obsahu a úpravám vzhledu a nastavení prostředí webů postavených právě na platformě SharePoint.

Vytvářet a upravovat objekty SharePoint, jako jsou weby, seznamy, knihovny, stránky a používat webové části
Správně definovat datová pole, seznamy a pohledy a naučíme nás je využívat systematicky i v prostředí s velkým objemem uložených údajů
Optimálně definovat strukturu webů a strukturu navigace
Vylepšovat vzhled a nastavení webů s využitím šablon a scriptů
Plně využívat integrační možnosti aplikací Microsoft Office, OneDrive a průzkumníka Windows
Vylepšit a optimalizovat SharePoint vyhledávání
Vytvořit vlastní aplikaci v Power Apps
Automatizovat pracovní postupy v Power Automate
Automatizovat činnost správce s pomocí scriptů v PowerShell a CLI pro M365

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Schopnost práce v anglickém prostředí Windows, Office a SharePoint
Základní povědomí o technologií HTML
Porozumění struktuře databázových dat
Schopnost práce s daty v prostředí Microsoft Excel
Perfektní ovládání webového prohlížeče

Krátký pohled do historie SharePoint
Vysvětlení fungování služeb Microsoft 365 v rámci Azure
Seznámení s Azure Active Directory
Microsoft Graph a možnosti využití Graph API při správě SharePoint
Pohyb a ovládání v prostředí webových stránek SharePoint
Správa základních jednotek obsahu
Ovládání menu a navigace
Architektura informací
Struktura webů a jejich kolekcí
Přístup uživatelů, nastavení oprávnění a možnosti sdílení
Obvyklé a doporučené postupy pro weby a navigaci
Seznamy a jejich správa a ukládání dat
Knihovny, verzování a spolupráce OneDrive a MS Office
Audience a cílení na skupiny
Typy obsahu a jejich správné využití
Site Templates, definice, vytváření, využití
Definice a úpravy stránek
Taxonomie, číselníky a spravovaná metadata
Vyhledávání a jeho přizpůsobení
Vylepšení SharePoint s pomocí Power Apps a Power Automate

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.